ORDIN nr. 519 din 30 aprilie 2014 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012
Având în vedere prevederile art. II din Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974), ale art. VIII(b)(vi)(2)(bb) şi art. VIII(b)(vii)(2) din SOLAS 1974, precum şi ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică amendamentele la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.343(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2014.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Iulian Matache,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 363 din data de 16 mai 2014