LISTA din 20 martie 2013 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile care primesc subvenţii de la bugetul local al municipiului Codlea, judeţul Braşov, în anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CODLEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CODLEA

Denumirea asociaţiei/fundaţiei

Judeţul/municipiul

Cuantumul subvenţiei
- lei -

Fundaţia "Rafael"

Braşov/Codlea

100.380

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 148 din data de 20 martie 2013