ORDIN nr. 897 din 25 august 2016 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.415 din 12 august 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi recomandarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanţa, transmisă prin Adresa nr. 3.503 din 5 august 2016, înregistrată la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură cu nr. 6.244 din 5 august 2016, prevederile art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 lit. Ab) şi Af) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008 privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 21 august 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La capitolul II litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
"3. cuşti pentru capturat rapană."
2.La capitolul IV, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
"91. cuşti pentru capturat rapană - unealtă de pescuit de tip capcană închisă, staţionară din PVC, prevăzută cu o gură de intrare prevăzută cu plasă cu următoarele caracteristici:
- carcasă PVC: L = 340-450 mm; l = 240-300 mm; h = 300-400 mm;
- gură de intrare rotundă cu diametru de 120 mm;
- guler din plasă cu ochi de 22 mm;
- lest de 1 kg;
- găuri de filtrare cu diametrul de 35 mm;
- urechi pentru prindere saulă."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 666 din data de 30 august 2016