HOTĂRÂRE nr. 217 din 30 martie 2016 pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2016 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile cu destinaţia de locuinţă prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ: PROGRAMUL DE ACŢIUNI PE ANUL 201611) privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public
________
1) Program elaborat în baza propunerilor Primăriei Municipiului Bucureşti şi consiliilor judeţene, cu avizul prefectului municipiului Bucureşti şi prefecţilor judeţelor, în calitatea acestora de preşedinţi ai comitetelor pentru situaţii de urgenţă, şi avizat de Comisia Naţională de Inginerie Seismică organizată pe lângă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
A.Execuţie lucrări de intervenţie
A.1.Municipiul Bucureşti
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Calea Victoriei nr. 101, corp A+B

sectorul 1

1938

S + P+ 10E

95

7.572

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34

sectorul 1

1935

S + P + 9E

45

6.996

3

Str. Boteanu nr. 3A-3B

sectorul 1

1935/1936

S + P + 8E + Ms/7E

90

10.593

4

Intr. Victor Eftimiu nr. 9

sectorul 1

1935

S + P + 8E

88

7.905

5

Str. Ştirbei Vodă nr. 20

sectorul 1

1935

S + P + 6E + Ms

33

4.250

6

Str. Ion Câmpineanu nr. 9

sectorul 1

1937

S + P + 6E + Ms

17

1.870

7

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19

sectorul 1

1930

S + P + 6E + Ms

14

2.970

8

Str. Dl Mendeleev nr. 17/Piaţa Amzei nr. 15

sectorul 1

1935

S + P + 6E

44

4.579

9

Str. Dionisie Lupu nr. 55

sectorul 1

1936

S + P + 5E

13

1.222

10

Str. George Enescu nr. 21

sectorul 1

1932

S + P + 5E + MS

12

1.331

11

Str. Biserica Enei nr. 14

sectorul 1

1936

S + P + 5E

26

2.849

12

Str. Ion Brezoianu nr. 38

sectorul 1

1935

S + P + 5E

9

1.542

13

Str. Batişte nr. 5

sectorul 2

1933

2S + P+ 10E

26

3.065

14

Str. Speranţei nr. 24

sectorul 2

1940

S + P + 6E

11

1.600

15

Str. Armenească nr. 28- 28A/Str. Semilunei nr. 8

sectorul 2

1935

S + P + 5E + MS/5E/5E

20

3.945

16

Calea Moşilor nr. 96

sectorul 2

1900

S + P + 5E + Ms

11

1.803

17

Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 3

sectorul 2

1935

Ds + P + 5E

19

2.120

18

Bd. Carol I nr. 63

sectorul 2

1937

S + P + 5E + Ms

18

1.769

19

Str. Pictor Ştefan Luchian nr. 12C

sectorul 2

1933

S + P + 4E + Ms

11

864

20

Piaţa Pache Protopopescu nr. 11

sectorul 2

1935

S + P + 3E + Ms

10

1.410

21

Calea Victoriei nr. 2-4

sectorul 3

1928

S + P + 8E

72

11.782

22

Str. Franceză nr. 9

sectorul 3

1910

S + P + 6E

45

4.356

23

Str. Sfânta Vineri nr. 5

sectorul 3

1933

S + P + 4E + Ms

12

1.762

24

Str. Eforiei nr. 8

sectorul 5

1940

S + P + 8E + Ms

58

5.917

25

Calea Plevnei nr. 1

sectorul 5

1930

S + P + 8E

52

6.022

26

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51

sectorul 5

1929

S + P + 7E

43

7.353

27

Str. Mihai Vodă nr. 15

sectorul 5

1914

S + P + 6E

15

1.878

28

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30, corp A + B

sectorul 5

1922

S + P + 4E + Ms/2E + Ms

37

4.501

29

Bd. Schitu Măgureanu nr. 3

sectorul 5

1891

S + P + 4E + Ms

31

4.076

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
A.2.Municipiul Câmpina, judeţul Prahova
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Schelelor nr. 3, bloc A6

1965

P + 10E

176

15.040

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
A.3.Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,25 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Isaccei, bloc I 3

1962

P + 4E

30

2.905

2

Str. Isaccei, bloc I 4

1962

P + 4E

30

2.905

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
A.4.Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Dealului nr. 11, bloc 25

1976

P + 10E

69

5.952

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
B.Proiectare lucrări de intervenţie
B.1.Municipiul Bacău, judeţul Bacău
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Mărăşeşti nr. 4

1961

P + 4E

102

13.125

2

Str. Mărăşeşti nr. 7

1961

P + 4E

61

7.500

3

Str. Mărăşeşti nr. 9

1961

P + 4E

48

5.625

4

Str. Mărăşeşti nr. 10

1961

P + 4E

63

9.375

5

Str. Mărăşeşti nr. 12

1961

P + 4E

76

11.250

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
B.2.Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Aleea Brebenei nr. 1, bloc 2

1962

P + 4E

30

2.285

2

Şos. Nordului nr. 3, bloc 4

1962

P + 4E

60

4.100

3

Şos. Nordului nr. 5, bloc 11

1962

P + 4E

60

4.100

4

Şos. Nordului nr. 7, bloc 12

1962

P + 4E

60

4.100

5

Str. Târnava nr. 4, bloc A4

1962

P + 4E

60

4.287

6

Str. Târnava nr. 4, bloc A5

1962

P + 4E

60

4.287

7

Str. Târnava bloc A2

1962

P + 4E

60

4.287

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
B.3.Municipiul Bucureşti
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Calea Victoriei nr. 25

sectorul 1

1936

2S + P+ 12E

49

6.071

2

Calea Victoriei nr. 95

sectorul 1

1938

S + P + 11E

37

4.167

3

Calea Victoriei nr. 112

sectorul 1

1939

S + P + Mz + 8E

27

5.212

4

Str. Gării de Nord nr. 6-8, bloc A, corp principal

sectorul 1

1959

S + P + 9E

414

12.900

5

Bd. Gheorghe Magheru nr. 12-14

sectorul 1

1929/1931

S + P + 7E/9E

54

7.600

6

Bd. Gheorghe Magheru nr. 27

sectorul 1

1935

S + P + 8E + Ms

49

4.302

7

Str. Ion Câmpineanu nr. 22

sectorul 1

1938

S + P + 8E

59

1.583

8

Str. Alexandru Xenopol nr. 3

sectorul 1

1940

S + P + 8E

37

4.250

9

Str. Şipotul Fântânilor nr. 5

sectorul 1

1948

S + P + 7E

21

1.697

10

Str. Nicolae Iorga nr. 22

sectorul 1

1939

S + P + 6E + Ms

31

3.140

11

Calea Dorobanţilor nr. 99, corp A + B

sectorul 1

1935

S + P + 6E/6E

24

2.702

12

Str. Ion Brezoianu nr. 38 A

sectorul 1

1936

S + P + 6E

12

2.599

13

Bd. Dacia nr. 43

sectorul 1

1930

S + P + 5E + Ms

6

1.344

14

Str. Poiana Narciselor nr. 7

sectorul 1

1902

S + P + 4E

17

2.120

15

Str. Academiei nr. 15

sectorul 1

1890

S + P + 3E

10

675

16

Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, bloc D17, corp A

sectorul 2

1963

S + P+ 10E

60

4.092

17

Str. Tudor Arghezi nr. 26/Str. Batiştei nr. 17

sectorul 2

1939

S + P + 8E

76

7.970

18

Str. Tudor Arghezi nr. 54

sectorul 2

1924

S + P + 7E

19

2.612

19

Calea Moşilor nr. 133

sectorul 2

1938

S + P + 7E

22

1.979

20

Calea Moşilor nr. 131

sectorul 2

1938

S + P + 5E + Ms

29

2.028

21

Str. Jean Louis Calderon nr. 2

sectorul 2

1910

S + P + Mz + 5E

22

3.745

22

Calea Moşilor nr. 149

sectorul 2

1934

S + Ds + P + 4E

12

1.084

23

Str. Spătarului nr. 36

sectorul 2

1934

S + P + 4E

19

2.131

24

Str. Armenească nr. 17A

sectorul 2

1932

S + P + 3E + MS

11

1.438

25

Str. Doamnei nr. 5

sectorul 3

1934

P + 10E + MS

25

3.930

26

Str. Franceză nr. 52

sectorul 3

1934

S + P + 5E + MS

25

4.140

27

Str. Doamnei nr. 3

sectorul 3

1890

P + 4E/3E + Ms

26

4.040

28

Str. Şelari nr. 22

sectorul 3

1900

S + P + 3E + Ms

16

570

29

Str. Alexandru Beldiman nr. 1

sectorul 5

1940

S + P + 9E

82

9.062

30

Str. Ion Brezoianu nr. 6

sectorul 5

1936

S + P + 8E

29

1.465

31

Str. Sapienţei nr. 1

sectorul 5

1930

S + P + 5E

15

2.189

32

Str. Mihai Vodă nr. 13

sectorul 5

1935

P + 4E

14

1.624

33

Şos. Panduri nr. 36

sectorul 5

1938

S+P + 4E

11

602

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
B.4.Municipiul Suceava, judeţul Suceava
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Mărăşeşti bloc nr. 48 A, tronson 2

1970

P + 4E

60

856

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
B.5.Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş
Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,15 g2)

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Nicolae Grigorescu nr. 4

1962

P + 4E

60

3.932

________
2) Valori de calcul pentru acceleraţia "ag" cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 252 din data de 5 aprilie 2016