HOTĂRÂRE nr. 350 din 20 mai 2015 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activităţile miniere, prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 44 alin. (5) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Valoarea taxelor anuale prevăzute la art. 44 alin. (2)-(4) din Legea minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se reactualizează după cum urmează:
a)taxa anuală pentru activitatea de prospecţiune se stabileşte la 341 lei/km2;
b)taxa anuală pentru activitatea de explorare se stabileşte la 1.367 lei/km2;
c)taxa anuală pentru activitatea de exploatare se stabileşte la 34.180 lei/km2.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Mihai Tudose

p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Mihai Adrian Albulescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 359 din data de 25 mai 2015