DECIZIE nr. 2 din 22 august 2013 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I)
Având în vedere:
- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale inspecţie şi supraveghere teritorială a activităţilor miniere şi a operaţiunilor petroliere nr. 400.131 din 6 august 2013,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Pod Huţani (Pod Huţani II; Pod Huţani I), judeţul Suceava, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 2.583/2001 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială "Condacia" - S.A., cu sediul în municipiul Botoşani, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 549 din data de 29 august 2013