DECIZIE nr. 150 din 28 aprilie 2016 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 2.258.074 din 22 aprilie 2016, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/5.720 din 22 aprilie 2016,
în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
- Articolul unic din Decizia prim-ministrului nr. 113/2016 privind stabilirea atribuţiilor domnului Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 30 martie 2016, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"- Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cornel Coman, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească atribuţii ce intră în sfera de competenţă a Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi. Fişa de descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor şi a modului de raportare a activităţii desfăşurate se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental şi a celorlalte drepturi aferente se realizează de către Secretariatul General al Guvernului, în condiţiile legii, pe bază de pontaj şi raport lunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activităţii pe care o desfăşoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite şi/sau reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi. Evaluarea anuală se realizează, în condiţiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activităţii desfăşurate."
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 329 din data de 28 aprilie 2016