HOTĂRÂRE nr. 138 din 4 martie 2015 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, şi pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului şi actualizarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Direcţia pentru Agricultură Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii din compunerea acestuia.
Art. 3
Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii.
Art. 4
Sumele rezultate din valorificarea construcţiilor prevăzute la art. 1 se fac venit la bugetul statului, în urma recuperării, după caz, a cheltuielilor ocazionate de scoaterea din funcţiune şi valorificarea acestora.
Art. 5
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru unele unităţi din subordine, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

Nr. crt.

Unitatea de administrare - CUI

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Adresa

Valoarea de inventar

- lei -

1

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj

CUI - 202085

MF 101912

Cod 8.27.06

Seră înmulţire F4

Culturi pe mese, S = 216 mp

Str. Horticultorilor nr. 3, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

8.947

2

MF 101937

Cod 8.27.06

Sera nr. 4

Schelet metalic, zidărie sticlă, cultură la sol, S = 10.000 mp

381.824

3

MF 101943

Cod 8.27.06

Sera nr. 9

Culturi la sol, S = 3.000 mp

166.483

4

MF 101945

Cod 8.27.06

Sera nr. 11

Culturi pe mese, S = 1.160 mp

192.716

5

MF 101946

Cod 8.27.06

Sera nr. 10

Culturi pe mese, S = 550 mp

69.505

6

MF 101948

Cod 8.27.06

Sera nr. 6

Culturi pe mese, S = 580 mp

20.405

7

MF 101950

Cod 8.27.06

Sera nr. 7

Culturi pe mese, S = 1.080 mp

45.923

8

MF 101955

Cod 8.27.06

Sera nr. 5

Culturi pe mese, S = 1.020 mp

26.224

9

MF 101962

Cod 8.27.06

Sera nr. 3

3.000 mp, culturi pe mese, 200 mp culturi hidroponice, S = 1.000 mp

483.457

10

MF 101965

Cod 8.27.06

Sera nr. 2

Culturi la sol, S = 10.000 mp

432.863

11

MF 101987

Cod 8.27.06

Sera nr. 1

Culturi la sol, S = 10.000 mp

395.400

12

MF 102001

Cod 8.27.06

Sera nr. 8

Cultură pe mese, S = 1.000 mp

77.310

13

Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Harghita

CUI - 4245674

MF 100154

Cod 8.28.13

Clădire magazie

 

Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

39.586

14

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

CUI - 4701118

MF 38972

Cod 8.28.10

Magazie pesticide

Sc = Sd - 141 mp, cărămizi

Comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

9

15

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

CUI - 4701118

MF 38976

Cod 8.28.10

Cabină portar

Sc = Sd - 13 mp

Comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

1

16

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

CUI - 4701118

MF 38979

Cod 8.28.10

Magazie echipă

Sc = Sd - 32 mp, cărămidă

Comuna Ţibăneşti, judeţul Iaşi

0

17

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

CUI - 4701118

MF 104587

Cod 8.28.13

Depozit carburanţi

Construcţie în pământ, împrejmuită cu plasă din sârmă, acoperită cu tablă

Aleea Mihail Sadoveanu, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

141

18

Direcţia pentru Agricultură Iaşi

CUI - 4701118

MF 104588

Cod 8.28.13

Depozit carburanţi

Construcţie în pământ, acoperită cu stuf şi lemn

Str. Morilor, municipiul Paşcani, judeţul Iaşi

2

19

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

CUI - 4283511

MF 27986

Cod 8.28.10

Bazin 15MC - UARZ Carei

Suprafaţă construită = 15 mc, beton

Calea Armatei Române, municipiul Carei, judeţul Satu Mare

1

20

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

CUI - 4283511

MF 27990

Cod 8.28.10

Pătul pentru porumb - UARZ Carei

Suprafaţă construită = 20 mp, sârmă

Calea Armatei Române, municipiul Carei, judeţul Satu Mare

1

21

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

CUI - 4283511

MF 27991

Cod 8.28.10

Bazin pentru îmbăiere - UARZ Carei

Suprafaţă construită = 8 mp, beton

Calea Armatei Române, municipiul Carei, judeţul Satu Mare

1

22

Agenţia

Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" CUI - 4283511

MF 27992

Cod 8.28.10

Şopron pentru fân - UARZ Carei

Suprafaţă construită = 660 mp

Calea Armatei Române, municipiul Carei, judeţul Satu Mare

19

23

Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

CUI - 4283511

MF 27995

Cod 8.28.12

Grup social - UARZ Carei

Suprafaţă construită = 10 mp, cărămidă

Calea Armatei Române, municipiul Carei, judeţul Satu Mare

1

24

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

CUI - 4852439

MF 100359

Cod 8.28.10

Antenă pilon metalic

Metal

Satul Naipu, judeţul Giurgiu

2

25

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

CUI - 4852439

MF 100365

Cod 8.28.10

Clădire magazie

225 mp, cărămidă

Comuna Toporu, judeţul Giurgiu

8

26

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

CUI - 4852439

MF 100379

Cod 8.28.10

Antenă pilon metalic

Pilon metalic

Satul Bacu, comuna Joiţa, judeţul Giurgiu

2

27

Direcţia pentru Agricultură Giurgiu

CUI - 4852439

MF 100380

Cod 8.28.10

Adăpost meteo

Scândură

Comuna Joiţa, judeţul Giurgiu

1

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului imobil aflat în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Satu Mare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru care se aprobă modificarea valorii de inventar şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unei construcţii din compunerea acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii

Unitatea de administrare - CUI

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Descrierea tehnică a bunului

Descrierea tehnică a părţii bunului care se scade din inventar

Descrierea tehnică a părţii

bunului care rămâne în inventar

Valoarea de inventar a bunului

Valoarea de inventar a părţii bunului care se scade din inventar

Valoarea de inventar a părţii bunului care rămâne în inventar

Direcţia pentru Agricultură Satu Mare

CUI - 3897351

MF 27949 (parţial)

8.28.04

Sc - 107 mp;

P;

Sd -107 mp;

Scurte - 1.003 mp;

cărămizi

Sc - 107 mp;

P;

Sd 107 mp;

cărămizi

Teren incintă - 1.110 mp

39.240 lei

Construcţie - 5.940 lei

Teren incintă - 33.300 lei

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 182 din data de 17 martie 2015