ORDIN nr. 569 din 27 aprilie 2016 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii
În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.157/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 decembrie 2015, se abrogă.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXĂ: LISTA cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii*)

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistenţă**)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

01.01.2008

01.01.2009

SR EN 1:2001/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

01.10.2006

01.10.2007

SR EN 40-4:2006/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

 

01.02.2003

01.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

01.02.2003

01.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

01.10.2003

01.10.2004

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

01.01.2008

01.08.2008

SR EN 54-2+AC:2000/ A1:2007

01.01.2008

01.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

01.04.2003

01.06.2009

SR EN 54-3:2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3:2002/A2:2006

01.03.2007

01.06.2009

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

01.06.2005

01.06.2005

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

01.10.2003

01.08.2009

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

01.06.2007

01.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-5:2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

10

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

 

01.04.2003

01.08.2009

SR EN 54-7:2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7:2002/A2:2007

01.05.2007

01.08.2009

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără, Detectoare punctuale

 

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-10:2002/A1:2006

01.09.2006

01.09.2008

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-11:2002/A1:2006

01.09.2006

01.09.2008

13.

SR EN 54-12:2015***)

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

SR EN 54-12:2003

08.04.2016

08.04.2017

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

01.01.2009

01.04.2011

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-17:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-18:2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

01.04.2007

01.07.2009

SR EN 54-20:2006/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

01.03.2007

01.06.2009

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

01.12.2010

31.12.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

01.01.2009

01.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

01.01.2009

01.04.2011

SR EN 54-25:2008/AC:2012

01.07.2012

01.07.2012

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 179:2004

01.01.2009

01.01.2010

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002

01.07.2012

01.07.2013

SR EN 197-4:2004

24.

SR EN 295-1:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări

 

01.11.2013

01.11.2014

25.

SR EN 295-4:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile

 

01.11.2013

01.11.2014

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii

 

01.11.2013

01.11.2014

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie

 

01.11.2013

01.11.2014

28.

SR EN 295-7:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere

 

01.11.2013

01.11.2014

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

01.09.2011

01.09.2012

SR EN 331:2002/A1:2011

01.09.2011

01.09.2012

30.

SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

01.02.2012

01.02.2013

31.

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

01.12.2009

01.12.2010

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite uzual stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

01.11.2005

01.11.2006

33.

SR EN 442-1:2015

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

SR EN 442-1:2000

13.11.2015

13.11.2016

SR EN 442- 1:2000/A1:2004

34.

SR EN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 450-1 + A1:2008

01.05.2013

01.05.2014

35.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

01.06.2011

01.06.2012

36.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

01.08.2012

01.08.2012

37.

SR EN 492:2012

Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 492:2005

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 492:2005/
A1:2006

SR EN 492:2005/
A2:2007

38.

SR EN 494:2012 + A1:2015***)

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SR EN 494:2012

08.04.2016

08.04.2017

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

01.11.2006

01.11.2007

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă

 

01.12.2006

01.12.2007

41.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

01.12.2010

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

 

01.06.2004

01.06.2005

43.

SR EN 534 +A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

01.01.2011

44.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 544:2006

01.04.2012

01.04.2012

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibrociment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

01.10.2002

01.10.2003

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare Condiţii şi metode de încercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

01.04.2011

48.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

49.

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SR EN 671-1:2002

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 671-1:2002/
AC:2003

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SR EN 671-2:2002

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 671-2:2002/ A 1:2004

51.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

01.01.2009

SR EN 681 -1:2002/A1:2002

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1:2002/A2:2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1:2002/A3:2006

01.01.2008

01.01.2009

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2:2002/A2:2006

01.01.2010

01.01.2010

53.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-3:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

EN 681 -3:2002/A2:2006

01.07.2012

01.07.2012

54.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-4:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

EN 681 -4:2002/A2:2006

01.07.2012

01.07.2012

55.

EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

 

01.10.2002

01.12.2003

EN 682:2002/A1:2006

01.07.2012

01.07.2012

56.

SR EN 771-1:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771- 1:2003

01.02.2012

01.02.2013

57.

SR EN 771-2:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771- 2[2003]:2003

01.02.2012

01.02.2013

58.

SR EN 771-3:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771- 3:2004

01.02.2012

01.02.2013

59.

SR EN 771-4:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771- 4:2004

01.02.2012

01.02.2013

60.

SR EN 771-5:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771- 5:2004

01.02.2012

01.02.2013

61.

SR EN 771- 6:2011+A1:2015***)

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SR EN 771- 6:2011

08.04.2016

08.04.2017

62.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

67.

SR EN 845-1:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845- 1+A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

68.

SR EN 845-2:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845- 2:2004

08.08.2014

08.08.2015

69.

SR EN 845-3:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845- 3+A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

70.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 858-1:2002/A1:2005

01.09.2005

01.09.2006

71.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurare a calităţii

 

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877:2004/A1:2007/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

72.

SR EN 934-2+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934- 2:2009

01.03.2013

01.09.2013

73.

SR EN 934-3+A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934- 3:2010

01.03.2013

01.09.2013

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934- 4:2002

01.03.2010

01.03.2011

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

01.01.2009

01.01.2010

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

01.01.2011

77.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.12.2012

01.06.2013

SR EN 997/AC:2012

01.03.2013

01.03.2013

78.

SR EN 998-1:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998- 1:2004

01.06.2011

01.06.2012

79.

SR EN 998-2:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998- 2:2004

01.06.2011

01.06.2012

80.

SR EN 1013+A1:2015

Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe generale şi metode de încercare

SR EN 1013:2013

10.07.2015

10.07.2015

81.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

01.01.2010

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

01.01.2010

84.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SR EN 1057:2006

01.12.2010

01.12.2010

85.

SR EN 1090-1+A1:2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SR EN 1090- 1:2009

01.09.2012

01.07.2014

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

87.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1123- 1:2002/A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

88.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1124- 1:2002/A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1125:2001

01.01.2009

01.01.2010

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1154:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1154:2001/ A1:2003/AC:2006

01.01.2010

01.01.2010

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1155:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1155:2001/ A1:2003/AC:2006

01.01.2010

01.01.2010

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1158:2001/A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1158:2001/ A1:2003/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

93.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

SR EN 1168+ A2:2009

01.07.2012

01.07.2013

94.

SR EN 1279-5 +A2 2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5 + A1:2009

01.02.2011

01.02.2012

95.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

01.02.2006

01.02.2007

96.

SR EN 1317- 5:+A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317- 5 + A1:2008

01.01.2013

01.01.2013

SR EN 1317- 5+A2/AC:2013

01.03.2013

01.03.2013

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

01.10.2010

01.10.2011

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

01.01.2006

01.01.2007

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 1337- 4:2004/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

01.01.2006

01.01.2007

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

01.02.2005

01.02.2006

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337- 7:2003

01.12.2004

01.06.2005

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

01.01.2009

01.01.2010

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1338:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1339:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 1340:2004/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1341:2002

01.09.2013

01.09.2013

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

01.09.2013

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1343:2002

01.09.2013

01.09.2013

110.

SR EN 1344:2013

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1344:2003

08.08.2014

08.08.2016

SR EN 1344:2013/AC:2015

  

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

01.11.2012

01.11.2012

SR EN 1423:2012/AC:2013

01.07.2013

01.07.2013

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

01.08.2004

SR EN 1433:2003/A1:2006

01.01.2006

01.01.2006

113.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

114.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463- 1:1999

01.01.2010

01.01.2011

116.

SR EN 1469:2015***)

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

SR EN 1469:2005

08.04.2016

08.04.2017

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

01.09.2005

01.01.2009

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3: Reparaţie structurală şi nestructurală

 

01.10.2006

01.01.2009

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

01.09.2005

01.01.2009

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

 

01.10.2005

01.01.2009

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

01.06.2007

01.01.2009

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

 

01.06.2007

01.01.2009

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SR EN 1520:2003

01.01.2012

01.01.2013

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

126.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2007

01.05.2008

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 1825- 1:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

128.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856- 1:2004

01.03.2010

01.03.2011

129.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856- 2:2004

01.03.2010

01.03.2011

130.

SR EN 1857:2010

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

01.01.2012

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

01.04.2012

01.04.2013

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

 

01.10.2006

01.10.2009

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

23.11.2004

SR EN 1916:2003/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

23.11.2004

SR EN 1917:2003/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2002

01.12.2003

SR EN 1935:2003/AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

01.09.2005

01.09.2006

138.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.02.2010

01.02.2011

139.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.01.2010

01.01.2011

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină, Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

01.02.2008

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină, Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

01.02.2008

142.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10224:2003/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

143.

SR EN 10255+A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

01.01.2011

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile

 

01.03.2006

01.03.2007

145.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10312:2003/A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

146.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

01.01.2010

01.01.2011

SR EN 10340:2008/AC:2009

01.01.2010

01.01.2010

147.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

01.01.2011

148.

SR EN 12004+A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004:2008

01.04.2013

01.07.2013

149.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.11.2001

01.11.2002

150.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

01.10.2001

01.10.2002

151.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.10.2001

01.10.2002

152.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

01.10.2001

01.10.2002

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare Condiţii

 

01.09.2005

01.09.2006

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

01.09.2005

01.09.2006

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

01.05.2006

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

01.05.2006

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

01.01.2004

01.09.2005

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

01.05.2005

01.08.2007

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094- 5:2002

01.02.2007

01.05.2009

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094- 6:2002

01.02.2007

01.05.2009

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO2

 

01.10.2001

01.04.2004

SR EN 12094- 7:2002/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri

 

01.02.2007

01.05.2009

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

01.01.2004

01.09.2005

164.

SR EN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

 

01.02.2004

01.05.2006

165.

SR EN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

01.01.2004

01.09.2005

166.

SR EN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

01.01.2004

01.09.2005

167.

SR EN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

01.01.2002

01.04.2004

SR EN 12094- 13:2002/AC:2002

01.01.2010

01.01.2010

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

01.06.2006

01.09.2008

SR EN 12101- 1:2006/A1:2006

01.12.2006

01.09.2008

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi gazelor fierbinţi

 

01.04.2004

01.09.2006

170.

SR EN 12101-3:2015***)

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

SR EN 12101- 3:2003

08.04.2016

08.04.2017

SR EN 12101- 3:2003/AC:2005

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - kituri

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 12101- 6:2005/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

01.02.2012

01.02.2013

173.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului

 

01.02.2012

01.02.2013

174.

SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

01.10.2006

01.05.2012

SR EN 12101- 10:2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.12.2004

01.06.2006

SR EN 12209:2004/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

177.

SR EN 12259-1 +A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

01.04.2002

01.09.2005

SR EN 12259- 1+A1:2002/A2:2004

01.03.2005

01.03.2006

SR EN 12259- 1+A1:2002/A3:2006

01.11.2006

01.11.2007

178.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 2:2002/A1:2002

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 2:2002/A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

SR EN 12259- 2:2002/AC:2003

01.06.2005

01.06.2005

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 3:2002/A1:2003

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259- 3:2002/A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

180.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

01.01.2002

01.04.2004

SR EN 12259- 4:2002/A1:2003

01.01.2002

01.04.2004

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

01.07.2003

01.09.2005

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

01.01.2008

01.01.2011

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

01.01.2009

01.01.2011

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

01.01.2006

01.01.2008

185.

SR EN 12326-1:2014

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

SR EN 12326- 1:2004

13.02.2015

13.02.2016

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

01.02.2007

01.02.2008

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

01.02.2007

01.02.2008

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

 

01.10.2003

01.10.2004

190.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

01.04.2013

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 12467: 2006/A1:2006

SR EN 12467: 2006/A2:2007

192.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 12566- 1:2002/A1:2004

01.12.2004

01.12.2005

193.

SR EN 12566-3+A2:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate in situ

SR EN 12566- 3+A1:2009

08.08.2014

08.08.2015

194.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

 

01.01.2009

01.01.2010

195.

SR EN 12566-6:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice

 

01.11.2013

01.11.2014

196.

SR EN 12566-7:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate

 

08.08.2014

08.08.2015

197.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

01.01.2010

01.01.2011

198.

SR EN 12602+A1:2013

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

 

08.08.2014

08.08.2015

199.

SR EN 12620+A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

01.01.2009

01.01.2010

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

01.02.2004

01.02.2006

SR EN 12676- 1:2002/A1:2004

01.02.2004

01.02.2006

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

01.01.2009

01.01.2010

202.

SR EN 12764+A1:2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764:2005

01.01.2009

01.01.2010

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794:2006

01.02.2008

01.02.2009

SR EN 12794+A1:2007/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12809:2003/A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12809:2003/AC:2006

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 12809:2003/ A1:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003/A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 12815:2003/ A1:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

01.10.2012

01.10.2013

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

01.09.2005

01.09.2007

208.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 12859:2008

01.12.2011

01.12.2012

209.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

 

01.04.2002

01.04.2003

SR EN 12860:2003/AC:2003

01.01.2010

01.01.2010

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 12878:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

 

01.01.2009

01.01.2013

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

 

01.01.2009

01.01.2013

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

01.01.2009

01.01.2013

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

 

01.09.2005

01.09.2006

215.

SR EN 12966-1+A1:2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966- 1:2006

01.08.2010

01.08.2010

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

01.07.2003

01.06.2004

SR EN 13043:2003/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13055- 1:2003/AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

01.05.2005

01.05.2006

220.

SR EN 13063-1 +A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063- 1:2006

01.05.2008

01.05.2009

221.

SR EN 13063-2+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

SR EN 13063- 2:2005

01.05.2008

01.05.2009

222.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

01.05.2008

01.05.2009

223.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2006

01.05.2007

224.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 13084- 5:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

225.

SR EN 13084-7:2013

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7:2006

01.09.2013

01.09.2013

SR EN 13084- 7:2006/AC:2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

01.08.2004

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 1:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 2:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 3:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 4:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

231.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 5:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 6:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108- 7:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13139:2003/AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

01.03.2004

01.03.2005

236.

SR EN 13162+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2012

10.07.2015

10.07.2016

237.

SR EN 13163+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2012

10.07.2015

10.07.2016

238.

SR EN 13164+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2012

10.07.2015

10.07.2016

239.

SR EN 13165+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13165:2012

10.07.2015

10.07.2016

240.

SR EN 13166+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166:2012

10.07.2015

10.07.2016

241.

SR EN 13167+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2012

10.07.2015

10.07.2016

242.

SR EN 13168+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168:2012

10.07.2015

10.07.2016

243.

SR EN 13169+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169:2012

10.07.2015

10.07.2016

244.

SR EN 13170+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2012

10.07.2015

10.07.2016

245.

SR EN 13171+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2012

10.07.2015

10.07.2016

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1:2007

01.08.2012

01.08.2013

247.

SR EN 13225:2013

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225:2005

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 13225: 2005/AC:2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/A1:2004

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13229:2003/A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/AC:2006

01.07.2007

01.07.2007

SR EN 13229:2003/A2: 2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 13240:2003/A2: 2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

250.

SR EN 13241-1+A1:2011

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

SR EN 13241- 1:2004

01.01.2012

01.01.2013

251.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 13242:2003

01.01.2009

01.01.2010

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinil neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

01.07.2010

01.07.2012

SR EN 13245- 2:2008/AC:2010

01.07.2010

01.07.2010

253.

SR EN 13249:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13249:2001/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

254.

SR EN 13250:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13250:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

255.

SR EN 13251:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13251:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

256.

SR EN 13252:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13252:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

257.

SR EN 13253:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13253:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

258.

SR EN 13254:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13254:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13254:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

259.

SR EN 13255:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13255:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13255:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

260.

SR EN 13256:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13256:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13256:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

261.

SR EN 13257:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13257:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13257:2001/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

262.

SR EN 13263-1 +A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263- 1:2005

01.01.2010

01.01.2011

263.

SR EN 13265:2003

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13265:2003/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13265:2003/AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

264.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279- 1:2005

01.10.2009

01.10.2010

265.

SR EN 13282-1:2013

Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: întărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.11.2013

01.11.2014

266.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

 

01.02.2004

01.02.2006

267.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare anionică. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13341:2005

01.10.2011

01.10.2011

268.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13361:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

269.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

01.02.2006

01.02.2007

270.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13383- 1:2003/AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

271.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

 

01.01.2008

01.01.2009

272.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

01.10.2003

01.06.2004

SR EN 13450:2003/AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

273.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

01.07.2005

01.07.2006

274.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

01.10.2005

01.10.2006

275.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13491:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

276.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13492:2005/A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

277.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

01.03.2006

01.03.2007

278.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

 

01.08.2003

01.08.2004

279.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

01.08.2009

01.08.2010

280.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

01.05.2003

01.05.2004

281.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

01.05.2005

01.05.2006

SR EN 13616:2004/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

282.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

01.03.2006

01.03.2007

283.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

01.03.2006

01.03.2007

284.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13659:2004

01.08.2009

01.08.2010

285.

SR EN 13693+A1:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperiş

SR EN 13693:2005

01.05.2010

01.05.2011

286.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13707:2005

01.04.2010

01.10.2010

287.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planşee

SR EN 13747+A1:2009

01.01.2011

01.01.2011

288.

SR EN 13748-1:2004

Plăci de mozaic. Partea 1: Plăci de mozaic pentru utilizări la interior

 

01.06.2005

01.10.2006

SR EN 13748- 1:2004/A1:2005

01.04.2006

01.10.2006

SR EN 13748- 1:2004/AC:2005

01.06.2005

01.06.2005

289.

SR EN 13748-2:2004

Plăci de mozaic. Partea 2: Plăci de mozaic pentru utilizări la exterior

 

01.04.2005

01.04.2006

290.

SR EN 13808:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadrul specificaţiilor pentru emulsiile cationice de bitum

SR EN 13808:2005

08.08.2014

08.08.2015

291.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe

 

01.08.2003

01.08.2004

292.

SR EN 13815:2007

Produse de ipsos cu fibre. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

01.06.2007

01.06.2008

293.

SR EN 13830:2004

Faţade cortină. Standard de produs

 

01.12.2004

01.12.2005

294.

SR EN 13859-1:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru învelitori de acoperiş discontinue

SR EN 13859- 1+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

295.

SR EN 13859-2:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Definiţii şi caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pereţi

SR EN 13859- 2+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

296.

SR EN 13877-3:2005

Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Specificaţii pentru gujoanele utilizate la îmbrăcăminţile de beton

 

01.09.2005

01.09.2006

297.

SR EN 13915:2008

Plăci prefabricate de gips-carton cu miez de carton celular. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

 

01.06.2008

01.06.2009

298.

SR EN 13924:2006

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere dure

 

01.01.2010

01.01.2011

SR EN 13924:2006/AC:2007

01.01.2010

01.01.2010

299.

SR EN 13950:2014

Panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercări

SR EN 13950:2006

13.02.2015

13.02.2016

300.

SR EN 13956:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc pentru acoperiş. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13956:2006

01.10.2013

01.10.2013

SR EN 13956: 2006/AC:2006

301.

SR EN 13963:2005

Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 13963:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

302.

SR EN 13964:2014***)

Plafoane suspendate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 13964:2004

01.01.2005

01.07.2007

SR EN 13964: 2004/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

303.

SR EN 13967:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic şi de cauciuc pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13967:2005

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 13967: 2005/A1:200 7

304.

SR EN 13969:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare împotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanşarea cuvelajelor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13969:2005/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

305.

SR EN 13970:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13970:2005/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

306.

SR EN 13978-1:2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condiţii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere

 

01.03.2006

01.03.2008

307.

SR EN 13984:2013

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi de material plastic şi de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Definiţii şi caracteristici

SR EN 13984:2005

01.11.2013

01.11.2013

SR EN 13984: 2005/A1:2007

308.

SR EN 13986+A1:2015

Plăci pe bază de lemn destinate construcţiei. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 13986:2005

13.11.2015

13.11.2016

309.

SR EN 14016-1:2004

Lianţi pentru şape pe bază de magnezită. Magnezita caustică şi clorură de magneziu. Partea 1: Definiţii, cerinţe

 

01.12.2004

01.12.2005

310.

SR EN 14023: 2010

Bitum şi lianţi bituminoşi. Cadru pentru specificaţiile bitumurilor modificate cu polimeri

 

01.01.2011

01.01.2012

311.

SR EN 14037-1:2004

Panouri radiante de plafon alimentate cu apă cu temperatura sub 120 grade C. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

01.02.2004

01.02.2005

312.

SR EN 14041:2004

Îmbrăcăminte rezistentă la şoc, textilă şi stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esenţiale

 

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 14041:2004/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

313.

SR EN 14055:2011

Rezervoare de spălare cu apă pentru WC-uri şi pisoare

 

01.09.2011

01.09.2012

314.

SR EN 14063-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA). Partea 1: Specificaţie de produse în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 14063- 1:2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

315.

SR EN 14064-1:2010

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vată minerală (MW). Partea 1: Specificaţie pentru produsele în vrac înainte de instalare

 

01.12.2010

01.12.2011

316.

SR EN 14080:2013

Structuri de lemn. Lemn lamelat încleiat. Cerinţe

SR EN 14080:2005

08.08.2014

08.08.2015

317.

SR EN 14081-1 +A1:2011

Structuri de lemn. Lemn de construcţii cu secţiune dreptunghiulară clasificat după rezistenţă. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14081-1:2006

01.10.2011

31.12.2011

318.

SR EN 14178-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază de sticlă silico-alcalino-pământoasă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

319.

SR EN 14179-2:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic şi tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

01.03.2007

320.

SR EN 14188-1:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la cald

 

01.07.2005

01.01.2007

321.

SR EN 14188-2:2005

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificaţii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

 

01.10.2005

01.01.2007

322.

SR EN 14188-3:2006

Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificaţii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor

 

01.11.2006

01.11.2007

323.

SR EN 14190:2014

Produse realizate prin prelucrarea secundară a plăcilor de ghips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 14190:2005

13.02.2015

13.02.2016

324.

SR EN 14195:2005

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.01.2006

01.01.2007

SR EN 14195:2005/AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

325.

SR EN 14209:2006

Cornişe din plăci de gips-carton preformate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.09.2006

01.09.2007

326.

SR EN 14216:2015***)

Ciment. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu căldură de hidratare foarte redusă

SR EN 14216:2004

08.04.2016

08.04.2017

327.

SR EN 14229:2011

Lemn pentru structuri. Stâlpi de lemn pentru linii aeriene

 

01.09.2011

01.09.2012

328.

SR EN 14246:2006

Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.04.2007

01.04.2008

SR EN 14246:2006/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

329.

SR EN 14250:2010

Structuri de lemn. Cerinţe pentru produse referitoare la elemente de structură prefabricate, asamblate cu elemente de fixare cu placă metalică ambutisată

SR EN 14250:2005

01.11.2010

01.11.2010

330.

SR EN 14296:2005

Instalaţii sanitare. Lavoare colective

 

01.03.2006

01.03.2008

331.

SR EN 14303+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 14303:2010

1.11.2013

1.11.2013

332.

SR EN 14304+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă elastomerică flexibilă (FEF). Specificaţie

SR EN 14304:2010

1.11.2013

1.11.2013

333.

SR EN 14305+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 14305:2010

1.11.2013

1.11.2013

334.

SR EN 14306+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specificaţie

SR EN 14306:2010

1.11.2013

1.11.2013

335.

SR EN 14307+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 14307:2010

1.11.2013

1.11.2013

336.

SR EN 14308+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Specificaţie

SR EN 14308:2010

1.11.2013

1.11.2013

337.

SR EN 14309+ A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 14309:2010

1.11.2013

1.11.2013

338.

SR EN 14313+A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă de polietilenă (PEF). Specificaţie

SR EN 14313:2010

1.11,2013

1.11.2013

339.

SR EN 14314+ A1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate industrial din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 14314:2010

1.11.2013

1.11.2013

340.

SR EN 14315-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri Produse formate in situ din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

1.11.2013

1.11.2014

341.

SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

01.06.2006

342.

SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolaţie termică formată in situ pe bază de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie de produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.06.2005

01.06.2006

343.

SR EN 14318-1:2013

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

01.11.2014

344.

SR EN 14319-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ injectate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de injectare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

01.11.2014

345.

SR EN 14320-1:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse formate in situ pulverizate din spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi din spumă de poliizocianurat (PIR). Partea 1: Specificaţii pentru sistemele de pulverizare cu spumă rigidă înainte de instalare

 

01.11.2013

01.11.2014

346.

SR EN 14321-2:2006

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-alcalino-pământoasă securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.06.2006

01.06.2007

347.

SR EN 14339:2006

Hidranţi de incendiu subterani

 

01.05.2006

01.05.2007

348.

SR EN 14342:2013

Pardoseli şi parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14342 + A 1:2008

08.08.2014

08.08.2015

349.

SR EN 14351-1 +A1:2010

Ferestre şi uşi. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Partea 1: Ferestre şi uşi exterioare pentru pietoni, fără caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum

SR EN 14351- 1:2006

01.12.2010

01.12.2010

350.

SR EN 14353+ A1:2010

Profiluri metalice şi profile caracteristice pentru utilizare la plăcile de gips-carton. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

SR EN 14353:2007

01.11.2010

01.11.2010

351.

SR EN 14374:2005

Structuri de lemn LVL (Lemn stratificat) Cerinţe

 

01.09.2005

01.09.2006

352.

SR EN 14384:2006

Hidranţi de incendiu supraterani

 

01.05.2006

01.05.2007

353.

SR EN 14388:2006

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificaţii

 

01.05.2006

01.05.2007

SR EN 14388:2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

354.

SR EN 14396:2004

Scări fixe pentru cămine de vizitare

 

01.12.2004

01.12.2005

355.

SR EN 14399-1:2015***)

Asamblări de înaltă rezistenţă cu şuruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 14399- 1:2005

08.04.2016

08.04.2017

356.

SR EN 14411:2012

Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare

SR EN 14411:2007

01.07.2013

01.07.2014

357.

SR EN 14428+A1:2008

Incintă de duş. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14428:2005

01.01.2009

01.01.2010

358.

SR EN 14449:2005

Sticlă pentru construcţii. Geam stratificat şi geam de securitate stratificat. Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 14449:2005/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

359.

SR EN 14471 + A1:2015

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu canale interioare de material plastic. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 14471:2014

10.07.2015

10.07.2016

360.

SR EN 14496:2006

Adezivi pe bază de ipsos pentru panouri compozite din plăci de gips-carton pentru izolare termică/acustică. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

 

01.09.2006

01.09.2007

361.

SR EN 14509:2013

Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică. Produse fabricate. Specificaţii

SR EN 14509:2007

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 14509: 2007/AC:2009

362.

SR EN 14516.+A1:2011

Căzi de baie pentru scopuri casnice

 

01.05.2011

01.05.2012

363.

SR EN 14527.+A1:2011

Căzi de duş pentru scopuri casnice

 

01.05.2011

01.05.2012

364.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

SR EN 14528:2005

01.01.2008

01.01.2009

365.

SR EN 14545:2009

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerinţe

 

01.08.2009

01.08.2010

366.

SR EN 14566+ A1:2010

Prinderi mecanice pentru sisteme de plăci de gips-carton. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR E 14566:2008

01.05.2010

01.11.2010

367.

SR EN 14592+A1:2012

Structuri de lemn. Elemente de fixare. Cerinţe

SR EN 14592:2009

01.03.2013

01.07.2013

368.

SR EN 14604:2006

Dispozitive de alarmă de fum

 

01.05.2006

01.08.2008

SR EN 14604:2006/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

369.

SR EN 14647:2006

Ciment de aluminat de calciu. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.08.2006

01.08.2007

SR EN 14647:2006/ AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

370.

SR EN 14680:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice fără presiune. Specificaţii

 

01.01.2008

01.01.2009

371.

SR EN 14688:2007

Obiecte sanitare. Lavoare. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercare

 

01.01.2008

01.01.2009

372.

SR EN 14695:2010

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante bituminoase armate pentru hidroizolarea tablierelor de pod de beton şi a altor suprafeţe de beton circulate de autovehicule. Definiţii şi caracteristici

 

01.10.2010

01.10.2011

373.

SR EN 14716:2005

Plafoane tensionate. Condiţii şi metode de încercare

 

01.10.2005

01.10.2006

374.

SR EN 14782:2006

Placă metalică autoportantă pentru învelitoare de acoperiş, placări la exterior şi căptuşiri la interior, Specificaţie de produs şi cerinţe

 

01.11.2006

01.11.2007

375.

SR EN 14783:2013

Foi şi benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placări la interior şi la exterior. Specificaţie de produs şi cerinţe

SR EN 14783:2007

08.08.2014

08.08.2015

376.

SR EN 14785:2006

Aparate de încălzire de uz casnic cu convecţie cu peleţi din lemn. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

01.01.2011

377.

SR EN 14800:2007

Racorduri flexibile metalice ondulate de securitate pentru conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

 

01.01.2008

01.01.2009

378.

SR EN 14814:2007

Adezivi pentru sisteme de canalizare din materiale termoplastice pentru lichide sub presiune. Specificaţii

 

01.01.2008

01.01.2009

379.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scări

 

01.01.2008

01.01.2009

380.

SR EN 14844+A2:2012

Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

SR EN 14844 + A1:2009

01.09.2012

01.09.2013

381.

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru clădiri. Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi plăci opritor acţionate electromecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.09.2011

01.09.2012

382.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oţel. Definiţii, specificaţii şi conformitate

 

01.06.2007

01.06.2008

383.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Definiţii, specificaţii şi conformitate

 

01.06.2007

01.06.2008

384.

SR EN 14891:2012

Produse de impermeabilizare faţă de apă utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice. Specificaţii, metode de încercare, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

 

01.03.2013

01.03.2014

SR EN 14891/AC:2012

01.03.2013

01.03.2013

385.

SR EN 14904:2006

Suprafeţe pentru activităţi sportive. Suprafeţe pentru activităţi multisportive în sală. Specificaţie

 

01.02.2007

01.02.2008

386.

SR EN 14909:2012

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi hidroizolante de material plastic şi cauciuc de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici

SR EN 14909:2006

01.03.2013

01.07.2013

387.

SR EN 14915:2013

Lambriuri şi placări de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformităţii şi marcare

SR EN 14915:2007

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 14915: 2007/AC:2007

388.

SR EN 14933:2008

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

 

01.07.2008

01.07.2009

389.

SR EN 14934:2008

Produse termoizolante şi de rambleiere pentru aplicaţii de inginerie civilă. Produse fabricate industrial din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

 

01.07.2008

01.07.2009

390.

SR EN 14963:2007

Învelitori de acoperiş. Luminatoare continue de material plastic cu sau fără montanţi. Clasificare, cerinţe şi metode de încercare

 

01.08.2009

01.08.2012

391.

SR EN 14964:2007

Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici

 

01.01.2008

01.01.2009

392.

SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizolaţii. Foi bituminoase de etanşare la umiditate. Definiţii şi caracteristici

 

01.03.2007

01.03.2008

393.

SR EN 14989-1:2007

Coşuri de fum - condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6

 

01.01.2008

01.01.2009

394.

SR EN 14989-2:2008

Coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare pentru coşuri de fum metalice şi canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de încălzire etanşe. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere şi alimentare cu aer pentru aparate de încălzire etanşe

 

01.01.2009

01.01.2010

395.

SR EN 14991:2007

Produse prefabricate de beton. Elemente de fundaţie

 

01.01.2008

01.01.2009

396.

SR EN 14992+A1:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de pereţi

SR EN 14992:2007

01.04.2013

01.07.2013

397.

SR EN 15037-1:2008

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 1: Grinzi

 

01.01.2010

01.01.2011

398.

SR EN 15037-2+A1:2011

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 2: Blocuri de beton

 

01.12.2011

01.12.2012

399.

SR EN 15037-3+A1:2011

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 3: Blocuri de argilă

 

01.12.2011

01.12.2012

400.

SR EN 15037-4+A1:2013

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat

SR EN 15037- 4:2010

08.08.2014

08.08.2015

401.

SR EN 15037-5:2013

Produse prefabricate de beton. Sisteme de planşee din grinzi şi blocuri de umplutură. Partea 5: Blocuri uşoare pentru cofraje simple

 

08.08.2014

08.08.2015

402.

SR EN 15048-1:2007

Asamblări cu şuruburi nepretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerinţe generale

 

01.01.2008

01.10.2009

403.

SR EN 15050+A1:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri

SR EN 15050:2007

01.12.2012

01.12.2012

404.

SR EN 15069:2008

Racorduri cu conexiune de securitate pentru furtunuri flexibile metalice utilizate la conectarea aparatelor de uz casnic care utilizează combustibili gazoşi

 

01.01.2009

01.01.2010

405.

SR EN 15088:2006

Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri în construcţii. Condiţii tehnice pentru inspecţie şi livrare

 

01.10.2006

01.10.2007

406.

SR EN 15102+A1:2011

Tapete decorative. Tapete în rulouri şi panouri

SR EN 15102:2008

01.07.2012

01.07.2012

407.

SR EN 15129:2010

Dispozitive antiseismice

 

01.08.2010

01.08.2011

408.

SR EN 15167-1:2007

Zgură granulată de furnal înalt măcinată pentru utilizare în beton, mortar şi pastă. Partea 1: Definiţii, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.01.2008

01.01.2009

409.

SR EN 15250:2007

Aparate de încălzire de uz casnic cu combustibil solid cu degajare lentă a căldurii. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2008

01.01.2010

410.

SR EN 15258:2009

Produse prefabricate din beton. Elemente pentru ziduri de sprijin

 

01.01.2010

01.01.2011

411.

SR EN 15274:2015

Adezivi structurali pentru aplicaţii generale. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 15274:2008

13.11.2015

13.11.2016

412.

SR EN 15275:2015

Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblări metalice coaxiale în structuri de clădiri şi în construcţii civile

SR EN 15275:2008

13.11.2015

13.11.2016

413.

SR EN 15283-1+ A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 1 - Plăci de ipsos armate cu ţesătură sau împâslitură

SR EN 15283- 1:2008

01.06.2010

01.06.2011

414.

SR EN 15283-2+A1:2010

Plăci de ipsos armate cu fibre - Definiţii, condiţii şi metode de încercări - Partea 2 - Plăci de ipsos armate cu fibre

SR EN 15283- 2:2008

01.06.2010

01.06.2011

415.

SR EN 15285:2008

Piatră aglomerată - Plăci modulare pentru pardoseli şi scări (interioare şi exterioare)

 

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 15285:2008/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

416.

SR EN 15286:2013

Piatră aglomerată - Dale şi plăci pentru finisări de pereţi (interioare şi exterioare)

 

08.08.2014

08.08.2015

417.

SR EN 15322:2013

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii cadru pentru lianţi bituminoşi fluidificaţi şi fluxaţi

SR EN 15322:2010

08.08.2014

08.08.2015

418.

SR EN 15368+A1:2010

Liant hidraulic pentru aplicaţii nestructurale. Definiţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.09.2011

01.09.2012

419.

SR EN 15381:2009

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de drumuri şi pentru straturi de uzură asfaltice

 

01.01.2010

01.01.2011

420.

SR EN 15382:2013

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrări de infrastructură în transporturi

SR EN 15382:2009

08.08.2014

08.08.2015

421.

SR EN 15435:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj din beton normal şi uşor. Proprietăţi şi performanţe ale produsului

 

01.02.2009

01.02.2010

422.

SR EN 15497:2014

Îmbinări cu dinţi multipli în lemn masiv de construcţie. Cerinţe de performanţă şi cerinţe minime de producţie

 

10.10.2014

10.10.2015

423.

SR EN 15498:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de cofraj de beton cu aşchii de lemn. Proprietăţi şi performanţe ale produsului

 

01.02.2009

01.02.2010

424.

SR EN 15501:2013

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Produse fabricate din perlit expandat (EP) şi din vermiculit exfoliat (EV). Specificaţie

 

08.08.2014

08.08.2015

425.

SR EN 15599-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.04.2011

01.04.2012

426.

SR EN 15600-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente din clădiri şi instalaţii industriale. Izolaţie termică in situ formată din produse de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specificaţie pentru produse liate şi în vrac înainte de instalare

 

01.04.2011

01.04.2012

427.

SR EN 15650:2010

Ventilarea în clădiri. Clapete antifoc

 

01.09.2011

01.09.2012

428.

SR EN 15651-1:2012

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea I: chituri de etanşare pentru faţade

 

01.07.2013

01.07.2014

429.

SR EN 15651-2:2012

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 2: chituri de etanşare pentru vitraje

 

01.07.2013

01.07.2014

430.

SR EN 15651-3:2012

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 3: chituri de etanşare pentru rosturi sanitare

 

01.07.2013

01.07.2014

431.

SR EN 15651-4:2012

Chituri de etanşare a rosturilor în utilizări nestructurale pentru construcţii imobiliare şi trasee pietonale. Partea 4: chituri de etanşare pentru trasee pietonale

 

01.07.2013

01.07.2014

432.

SR EN 15682-2:2013

Sticlă pentru construcţii. Sticlă de siguranţă alcalino-pământoasă securizată termic şi tratată Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

08.08.2014

08.08.2015

433.

SR EN 15683-2:2014

Sticlă pentru construcţii. Profil de sticlă de siguranţă silico-calcio-sodică, securizată termic. Partea 2: Evaluarea conformităţi/Standard de produs

 

08.08.2014

08.08.2015

434.

SR EN 15732:2012

Materiale de umplere uşoare şi produse termoizolante destinate utilizării la clădiri civile. Produse pe bază de agregate uşoare de argilă expandată (LWA)

 

01.08.2013

01.08.2014

435.

SR EN 15743+A1:2015

Ciment supersulfatat. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 15743:2010

13.11.2015

13.11.2016

436.

SR EN 15814+A2:2014

Acoperiri groase din bitum modificat cu polimeri pentru hidroizolaţii. Definiţii şi cerinţe

SR EN 15814 + A1:2012

10.07.2015

10.07.2016

437.

SR EN 15821:2011

Sobe cu aprindere multiplă, pentru saună, cu combustibil solid

 

01.07.2011

01.07.2012

438.

SR EN 15824:2009

Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici

 

01.04.2010

01.04.2011

439.

SR EN 16034:2014

Uşi pentru pietoni, uşi şi ferestre, pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistenţă la foc şi/ sau etanşeitate la fum

 

01.09.2016

01.09.2019

440.

SR EN 16069+A1:2015

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă polietilenică (PEF).

SR EN 16069:2013

10.07.2015

10.07.2016

441.

SR EN 16153+A1:2015

Plăci multistrat plane transparente de policarbonat (PC), utilizate pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 16153:2013

10.07.2015

10.07.2016

442.

SR EN 50575:2014

Cabluri de energie, comandă şi de comunicaţii. Cabluri pentru aplicaţii generale în lucrări de construcţii care sunt conforme cu prescripţiile privind reacţia la foc

 

01.07.2016

01.07.2017

____
*)Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 8 aprilie 2016 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C126 din 8 aprilie 2016.
**)Data la care încetează perioada de coexistenţă reprezintă data la care încetează coexistenţa standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs.
NOTĂ: După această dată, pentru evaluarea performanţei produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a. în cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea performanţei produsului, până la data la care încetează perioada de coexistenţă prevăzută în coloana a 6-a.
***)Standarde adoptate de către Asociaţia de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunţ.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 343 din data de 5 mai 2016