HOTĂRÂRE nr. 477 din 10 iulie 2013 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, aflate în administrarea consiliilor locale, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la administrarea şi vânzarea acestora
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. II alin. (1) din Legea nr. 89/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate.
(2)Se aprobă trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri prevăzute la alin. (1) din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a acestuia.
Art. 2
(1)Consiliile locale din raza administrativ-teritorială în care sunt amplasate locuinţele din blocurile de locuinţe pentru tineri prevăzute la art. 1 stabilesc valorile de vânzare şi efectuează operaţiunile de publicitate imobiliară.
(2)Stabilirea valorilor de vânzare ale locuinţelor prevăzute la alin. (1) se realizează potrivit prevederilor art. 192 alin. (21) şi (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
Terenurile aferente blocurilor de locuinţe pentru tineri, prevăzute în prezenta hotărâre, rămân sau trec, după caz, în condiţiile legii, în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt amplasate şi în administrarea consiliilor locale din raza administrativ-teritorială în care îşi exercită autoritatea, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) lit. b) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Locuinţele prevăzute în prezenta hotărâre sunt administrate potrivit prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pot vinde, în condiţiile prevăzute de această lege şi cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale

şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: LISTA cuprinzând blocurile de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, care se înscriu în domeniul public al statului şi trec din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului şi care rămân în administrarea consiliilor locale în a căror rază administrativ-teritorială sunt amplasate

Nr. crt.

Denumirea construcţiei şi adresa Imobilului

Caracteristicile tehnice ale construcţiilor/imobilului

1.

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

 

1.1.

Blocul ZI.1, Zona I - Cartier Tonitza, Şos. Vitan-Bârzeşti nr. 20 (fostă Olteniţei nr. 219), sectorul 4

Aria desfăşurată construită = 1.958,83 m2

Total locuinţe: 23

Valoarea de inventar = 2.462.503,96 lei

Total locuinţe municipiul Bucureşti

Număr de locuinţe: 23

2.

JUDEŢUL CONSTANŢA

 

2.1.

Bloc de locuinţe Str. 24 Ianuarie nr. 4, Tronson I, oraşul Cernavodă

Aria desfăşurată construită = 1.576,43 m2

Total locuinţe: 23

Valoarea de investiţie = 1.413.335,19 lei

Bloc de locuinţe Str. 24 Ianuarie nr. 4, Tronson II, oraşul Cernavodă

Aria desfăşurată construită = 1.576,43 m2

Total locuinţe: 23

Valoarea de investiţie = 1.530.037,31 lei

Total locuinţe Judeţul Constanţa

Număr de locuinţe: 46

3.

JUDEŢUL COVASNA

 

3.1.

Bloc de locuinţe, comuna Cernat

Aria desfăşurată construită = 892 m2

Total locuinţe: 8

Valoarea de inventar = 672.631,086 lei

Total locuinţe judeţul Covasna

Număr de locuinţe: 8

4.

JUDEŢUL DOLJ

 

4.1.

Blocul T2 (indicativ proiect - bloc B2) bd. Oltenia nr. 1 B. municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 4.268,88 m2

Total locuinţe: 76

Valoarea de inventar = 3.499.146,21 lei

Blocul T3 (indicativ proiect - bloc B3) bd. Oltenia nr. 1 C, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 4.280,58 m2

Total locuinţe: 76

Valoarea de inventar = 3.555.798,20 lei

Blocul R2, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 166, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 804 m2

Total locuinţe: 11

Valoarea de inventar conform protocol = 1.384.637,38 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.575.163,52 lei

Blocul R4, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 168, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 1.106,6 m2

Total locuinţe: 15

Valoarea de inventar conform protocol = 1.684.399,31 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.916.172,70 lei

Blocul R6, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 170, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 804 m2

Total locuinţe: 11

Valoarea de inventar conform protocol = 1.359.058,76 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.546.065,23 lei

Blocul R8, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 172, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 804 m2

Total locuinţe: 11

Valoarea de inventar conform protocol = 1.385.893,70 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.576.592,71 lei

Blocul R10, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 174, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 1.106,6 m2

Total locuinţe: 15

Valoarea de inventar conform protocol = 1.703.822,80 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.938.268,86 lei

Blocul R12, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 176, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 804 m2

Total locuinţe: 11

Valoarea de inventar conform protocol = 1.362.707,82 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.550.216,45 lei

Blocul R14, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 178, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construi - 804 m2

Total locuinţe: 11

Valoarea de inventar conform protocol = 1.358.775,89 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.545.743,48 lei

Blocul R16, Cartier Romanescu, str. Potelu nr. 180, municipiul Craiova

Aria desfăşurată construită = 1.106,6 m2

Total locuinţe: 15

Valoarea de inventar conform protocol = 1.756.703,78 lei

Valoarea reevaluată la 31 decembrie 2012 = 1.998.426,26 lei

Total locuinţe Judeţul Dolj

Număr de locuinţe: 252

5.

JUDEŢUL SIBIU

 

5.1.

Bloc nr. 4, str. Prof. Ioan Moga nr. 1 A, municipiul Sibiu

Aria desfăşurată construită = 3.205,18 m2

Total locuinţe: 59 (ap. 80, 81, 84, 86-88, 90-93, 95-99, 101, 104, 106-109, 111-117, 119-125, 127, 129-131, 133-138, 140, 142, 144-155)

Valoarea de inventar = 2.752.640,63 lei

Bloc nr. 2, str. Prof. Aurel Popa nr. 1 A, municipiul Sibiu

Aria desfăşurată construită = 884,07 m2

Total locuinţe: 15 (ap. 2, 4-17)

Valoarea de inventar = 737.641,48 lei

Bloc nr. 52 B, şos. Alba Iulia, municipiul Sibiu

Aria desfăşurată construită = 1.018,87 m2

Total locuinţe: 15 (ap. 3-8, 10, 11-13, 15-19)

Valoarea de inventar = 915.230,54 lei

Total locuinţe judeţul Sibiu

Număr de locuinţe: 89

6.

JUDEŢUL SUCEAVA

 

6.1.

Bloc de locuinţe, Ansamblul Transilvaniei, Calea Transilvaniei, bl. B. tr. A+B+C, municipiul Vatra Dornei

Aria desfăşurată construită = 3.286,14 m2

Total locuinţe: 48

Valoarea de investiţie = 3.414.726,87 lei

Total locuinţe judeţul Suceava

Număr de locuinţe: 48

7.

JUDEŢUL VÂLCEA

 

7.1.

Str. Calea lui Traian nr. 469A, oraşul Călimăneşti

Aria desfăşurată construită = 1.130,40 m2

Total locuinţe: 16

Valoarea de investiţie = 1.263.116,00 lei

Total locuinţe judeţul Vâlcea

Număr locuinţe: 16

TOTAL GENERAL LOCUINŢE

482

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 438 din data de 18 iulie 2013