ORDIN nr. 633 din 14 septembrie 2012 pentru aprobarea structurii informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al Unităţii de implementare sisteme informatice nr. SI/1.336 din 13 august 2012,
- art. 270 alin. (11), art. 333 şi 337 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2010 pentru aprobarea modalităţii de realizare a sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;
- Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 753/2010 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale cardului naţional de asigurări sociale de sănătate;
- Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 520/2011 pentru aprobarea specificaţiilor informatice ale sistemului naţional al cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate;
în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă structura informaţiilor înscrise pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, după cum urmează:
a)modelul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi datele înscrise pe acesta sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin;
b)informaţiile scrise pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

ANEXA nr. 1: Modelul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate şi datele înscrise pe acesta
1.Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate preprintat va trebui să respecte următorul model vizual:
2.Date faţă card
Legendă:
1.Text static "CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"
2.Logo Romania
3.Text static "CNAS"
4.Text static "CLI/MLI"
5.Text static "1. Nume"
6.Nume persoană, cu majuscule
7.Text static "2. Prenume"
8.Prenume persoană, cu majuscule
9.Text static "3. Cod de asigurat"
10.Codul de asigurări de sănătate. Format "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
11.Text static "4. Număr document"
12.Numărul cardului. Format "xxxx xxxx xxxx xxxx"
13.Text static "5. Data expirării"
14.Data expirării cardului. Format "LL/AA"
3.Date verso card
Legendă:
1.Text static "CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"
2.Text static "Pagina web: www.cnas.ro"
3.Text static "Telverde: 0800.800.950"
4.Text static "Informaţii generale"
5.Text static
"- Persoanele asigurate au obligaţia prezentării documentului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale
- Documentul nu este transmisibil
- Documentul poate fi folosit numai împreună cu un document de identitate
- Încercarea de falsificare a documentului naţional de asigurări sociale de sănătate este pedepsită conform legii"
ANEXA nr. 2: Informaţii scrise pe cipul cardului naţional de asigurări sociale de sănătate
 

Câmp

Partiţie business

Tip date

Lungime

Memorie

Observaţii business

min.

max.

Device data

A.1

Număr card

I

CHAR

16

16 octeţi

 

A.2

Cod cip

I

CHAR

25

25 octeţi

 

A.3

Versiune

I

HEX

2

2 octeţi

 

Date de identificare

B.1

Nume

I

UTF8

1

29

200 octeţi

 

B.2

Prenume

I

UTF8

1

29

200 octeţi

 

B.3

Data naşterii

I

CHAR

8

8 octeţi

Formatul propus ZZLLAAAA

B.4

CNP

I

CHAR

13

13 octeţi

 

Date administrative

C.1

Număr de asigurat

I

UTF8

20

20

40 octeţi

 

C.2

Spaţiu pentru extensii ulterioare 1

N/A

  

256 octeţi

Rezervat informaţii ID emitent card

C.3

Spaţiu pentru extensii ulterioare 2

N/A

  

32 octeţi

Rezervat informaţii status asigurat

C.4

Nume medic de familie

II

UTF8

1

180

180 octeţi

 

C.5

Prenume medic de familie

II

UTF8

1

200

200 octeţi

 

C.6

Cod medic de familie

II

UTF8

6

10

20 octeţi

 

C.7

Telefon medic familie

II

CHAR

10

16

16 octeţi

 

C.8

Persoana de contact

II

LST

0

2

432 octeţi

Maximum două persoane de contact Se vor stoca numele şi prenumele în acelaşi câmp.

Maximum două numere de telefon ale persoanelor de contact

 

Nume, prenume persoana de contact

II

UTF8

1

200

  
 

Număr telefon persoana de contact

II

CHAR

10

16

  

C.9

Spaţiu pentru extensii ulterioare 3

II

UTF8

0

528

336 octeţi

Alocat pentru date administrative

Date clinice primare

D.1

Grupa sanguină - vezi Nota*

III

CHAR

3

3 octeţi

 

D.2

Rh - vezi nota*

III

CHAR

1

1 octet

 

D.3

Spaţiu pentru extensii ulterioare 4

III

  

2048 octeţi

 

D.4

Status donator organe

III

CHAR

1

1 octet

 

D.5

Spaţiu pentru extensii ulterioare 5

N/A

  

640 octeţi

Alocat pentru bilete de trimitere medicale

D.6

Diagnostice medicale cu risc vital - vezi nota**

IV

LST

0

10

80 octeţi

Maximum 10 diagnostice Se vor stoca numai codurile diagnosticelor.

 

Cod Diagnostic

IV

CHAR

5

8

  

D.7

Boli cronice -- vezi nota**

IV

LST

0

20

160 octeţi

Maximum 20 de diagnostice Se vor stoca numai codurile diagnosticelor.

 

Cod Boala Cronica

IV

CHAR

5

8

  

Extensii clinice

E.1

Spaţiu pentru extensii ulterioare 6

IV

   

5120 octeţi

Alocat pentru date clinice

E.2

Spaţiu pentru extensii ulterioare 7

N/A

  

576 octeţi

Alocat pentru prescripţia electronică

E.3

Spaţiu pentru extensii ulterioare 8

N/A

  

102 octeţi

Alocat pentru status prescripţia electronică

Dezvoltări ulterioare

F.1

Partiţie dezvoltări ulterioare 1

V

   

5120 octeţi

 

Security data

G.1

Certificate digitale

VI

   

2048 octeţi

 

G.2

Chei private

VI

   

2048 octeţi

 

G.3

PIN. Transport

VI

CHAR

3

3 octeţi

 

G.4

PIN. CardHolder

VI

CHAR

4

12

12 octeţi

 

Dezvoltări ulterioare

H.0

Partiţie dezvoltări ulterioare 2

VII

   

7898 octeţi

 
Nota* (referire la grupa sanguină şi Rh) - Valorile celor două câmpuri se pot grupa într-o singură codificare cu valoarea Char(1), descrierea acestora fiind stocată într-un nomenclator de definire a codurilor. Alternativ, cele două valori se pot grupa într-un singur câmp, cu valoare Char(1), menţinându-se nomenclatorul de definire a codurilor create.
Nota** (referire la diagnostice medicale cu risc vital şi boli cronice, în conformitate cu prevederile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate) - Dacă la codificare se foloseşte ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems), fiecare cod are un necesar de Varchar2(5). Dacă la codificare se foloseşte SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms), fiecare cod are un necesar de Char(8).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 729 din data de 29 octombrie 2012