REZOLUŢIE nr. MSC.382(94) din 21 noiembrie 2014 referitoare la Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU)
Comitetul de siguranţă maritimă,
amintind articolul 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
amintind, de asemenea, că Adunarea, atunci când a adoptat Rezoluţia A.414(XI) cu privire la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU), a autorizat Comitetul să modifice Codul atunci când este cazul, în urma consultărilor cu organizaţiile competente, pe care Comitetul le consideră necesare,
recunoscând faptul că este necesar să fie introduse în acest cod prevederi referitoare la exerciţiile privind accesul în spaţiile închise şi salvarea,
ţinând seama, la cea de-a nouăzeci şi patra sesiune a sa, de recomandările făcute de către Subcomitetul pentru mărfuri periculoase, încărcături solide şi containere la cea de-a optsprezecea sesiune a sa,
1 adoptă amendamentele la Codul MODU, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2 invită toate guvernele interesate să ia măsurile adecvate pentru a pune în aplicare amendamentele la Cod, anexate la prezenta rezoluţie, până la 1 iulie 2016.
-****-
ANEXĂ: Amendamente la Codul pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU)
1.După capitolul 14 "Cerinţe operaţionale" se introduce un nou capitol 15, cu următorul cuprins:
"CAPITOLUL 15: Măsuri speciale pentru creşterea siguranţei
15.1. Instrumente care permit verificarea atmosferei din spaţiile închise
15.1.1. Fiecare unitate trebuie să aibă la bord unul sau mai multe instrumente portabile corespunzătoare care permit verificarea atmosferei*. Ca un minim, aceste instrumente trebuie să fie capabile să măsoare concentraţiile de oxigen, gaze sau vapori inflamabili, hidrogen sulfurat şi monoxid de carbon înaintea pătrunderii în spaţii închise**. Instrumentele existente la bord în baza altor cerinţe pot satisface această regulă. Trebuie să fie prevăzute mijloace adecvate pentru etalonarea tuturor acestor instrumente.
15.1.2. Aceste instrumente trebuie să fie în plus faţă de cele care fac parte din echipamentele de pompier ale unităţii.
_______
* Se face referire la Liniile directoare pentru facilitarea alegerii instrumentelor portabile care permit verificarea atmosferei din spaţii închise aşa cum sunt cerute de Regula XI-1/7 din SOLAS (MSC.1/Circ.1477).
** Se face referire la Recomandările revizuite privind accesul în spaţiile închise la bordul navelor (Rezoluţia A.1050(27))."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 936 din data de 17 decembrie 2015