HOTĂRÂRE nr. 854 din 7 octombrie 2014 privind aprobarea stemei comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Teregova, judeţul Caraş-Severin
Descrierea stemei
Stema comunei Teregova, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat de un brâu zidit de aur şi despicat în partea inferioară.
În partea superioară, în câmp albastru, se află bustul unui personaj aureolat, văzut din faţă, îmbrăcat după moda bizantină, purtând o mantie legată pe umărul drept şi ţinând în mâna dreaptă o lance îndreptată cu vârful în sus, totul de argint.
În partea inferioară, în dreapta, în câmp roşu, se află cornul abundenţei cu prune, totul de aur.
În partea inferioară, în stânga, în câmp argintiu, se află o frunză de frasin verde şi două crengi de stejar cu frunze verzi şi ghinde maro.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brâul zidit reprezintă castrul roman Ad Panonnios datând din sec. II-III d.H., care atestă vechimea aşezării.
Efigia Sfântului Dumitru (bustul aureolat) reprezintă lăcaşul de cult român-ortodox cu hramul Sf. Mare Mucenic Dimitrie, monument istoric construit între anii 1782-1784.
Cornul abundenţei simbolizează una dintre ocupaţiile locuitorilor, pomicultura.
Frunza de frasin şi crengile de stejar simbolizează bogăţia silvică a localităţii.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 787 din data de 29 octombrie 2014