DECRET nr. 668 din 21 iulie 2015 pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 546 din data de 22 iulie 2015