DECRET nr. 473 din 24 iunie 2014 pentru promulgarea Legii privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 466 din data de 25 iunie 2014