DECRET nr. 684 din 24 iulie 2015 pentru promulgarea Legii privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 562 din data de 28 iulie 2015