DECIZIE nr. 16 din 16 ianuarie 2015 privind eliberarea domnului Mihai Şova din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere adresa Ministerului Afacerilor Interne nr. 6.504 din 15 ianuarie 2015, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru sub nr. 5/211 din 16 ianuarie 2015,
În temeiul art. 15 lit. e) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 99 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Şova se eliberează din funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 38 din data de 16 ianuarie 2015