ORDIN nr. 1425 din 28 decembrie 2012 pentru modificarea poziţiilor nr. 4 şi 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti
Având în vedere Referatul Direcţiei organizare şi politici salariale nr. E.N. 14/28 decembrie 2012,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
Poziţiile nr. 4 şi 20 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.577/2011 privind aprobarea detalierii pe judeţe a numărului total de paturi, pe anul 2012, din unităţile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale Spitaliceşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 24 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Judeţul

Nr. de paturi din unităţi sanitare publice şi private

"4.

Bacău

3.611

...

......

........

20.

Gorj

1.903"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 4 ianuarie 2013