HOTĂRÂRE nr. 542 din 8 iulie 2015 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Fâcă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniului public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a căror valoarea de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

163354444

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

16462898

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar

(lei)

1

35608

8.29.08

Teren şi clădire administrativă, clădire laborator

D+P+E+M

Suprafaţa = 712 mp

Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; Str. Oituz nr. 23

1.408.674

2

37877

8.29.08

Teren intravilan

S = 1.320 mp

Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; str. Ion Moroşanu nr. 2

431.481

3

37946

8.29.08

Teren clădire sediu

Suprafaţă teren = 3.000 mp, umplutură în albia majoră a râului Dâmboviţa, parcela CC157

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte, Calea Ialomiţei; -; nr. 1

356.669

4

40073

8.29.08

Teren sediu

S totală = 1.663 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; Str. 14 Noiembrie nr. 5

598.905

5

40074

8.29.08

Teren DANA

S totală = 1.500 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; Zona industrială de est

113.829

6

63545

8.29.08

Clădire Staţie meteo Sf. Gheorghe

Sc = 58,53 mp TC PARTER; SOLC CĂRĂMIDĂ

Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sf. Gheorghe nr.

56.742

7

107516

8.28.03

Laborator

Clădire P+2, S construită = 165,63 mp, S utilă = 259,3 mp

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin, Str. Căminelor nr. 5-9

390.000

8

107517

8.28.03

Laborator

Clădire parter

S constr = 157 mp

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; oraşul Moldova Nouă, Str. Unirii nr.

19.284

9

107520

8.29.08

Clădire sediu

S.teren = 1.790,89 mp, S constr = 909,5 mp, Sd = 2.735,03 mp

Ţara: România; judeţul Hunedoara; MRJ Deva; Str. Aurel Vlaicu nr.

6.353.678

10

107521

8.29.08

Clădire staţie pentru combaterea poluării aerului

S constr. = 174,25 mp, S curte = 3.710,75 mp

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Hunedoara; Str. Viorele nr. 7

777.595

11

107522

8.29.08

Magazie pentru tuburi de oxigen

S construită = 15 mp

Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Hunedoara; str. Viorele nr. 7

69.210

12

107556

8.29.08

Clădire administrativă

Construcţie din cărămidă din şarpantă, casă de reglare gaz metan, instalaţii de gaz exterioare (atelier, sală, boxe au fost cedate Consiliului Local cu Protocolul nr. 10/10.07.2007)

Ţara: România;judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; str. Podeni nr. 10

901.900

13

107557

8.28.03

Laborator

Construcţie din cărămidă cu şarpantă

Ţara: România; judeţul: Mureş; MRJ Târgu Mureş; Str. Podeni nr. 10

2.708.900

14

107559

8.28.08

Sediu

Clădire P + 1, dintr-un imobil cu 7 etaje, S curte = 229 mp, S constr. = 630 mp, Sutila = 670 mp, Sdesf = 950 mp

Ţara: România; judeţul: Giurgiu; bd. Bucureşti nr. ; bloc 111, sc. A + B

1.866.223

15

107567

8.29.08

Sediu + Laborator

Clădire P + 2, S construită = 585 mp, Stotală = 1.400 mp

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; MRJ Drobeta-Turnu Severin; aleea Băile Romane nr. 3

2.024.624

16

107569

8.29.08

Sediu IPM

Etajul 1 + 2 din P + 9, S const = 850 mp

Ţara: România; judeţul: Cluj; MRJ Cluj-Napoca; Calea Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B

1.145.300

17

107574

8.29.08

Sediu administrativ + Laboratoare

Construcţie S + P + 2, S construită = 320 mp, S desf fără mansardă = 1.225 mp, S totală teren = 1.275 mp

Ţara: România; judeţul: Alba; MRJ Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7A

2.291.524

18

107577

8.29.08

Sediu + Laboratoare

Clădire D + P+ 2 + M, S construită = 241 mp, Sdesf = 1.094,5 mp, Steren = 500 mp

Ţara: România; judeţul: Neamţ; MRJ Piatra-Neamţ; Piaţa 22 Decembrie nr.

1.744.958

19

107610

8.29.08

Sediu administrativ

Construcţie Scontr. = 572,44 mp, Sd = 841,06 mp, Stotală teren = 1.250 mp

Ţara: România; judeţul: Bistriţa-Năsăud MRJ Bistriţa, Str. Parcului nr. 20

2.864.051

20

107613

8.28.03

Sediu laborator şi dispecerat

Construcţie D + P + 2E, S = 1.884 mp

Ţara: România; judeţul: Argeş, MRJ Piteşti, Pasajul Egalităţii nr. 50 A

7.417.448

21

107617

8.29.08

Sediu şi laboratoare

D + P + 2E S constr. = 194,32 mp, S des. = 715,08 mp

Ţara: România; judeţul: Gorj, MRJ Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 76

581.200

22

107618

8.29.08

Teren

S = 1.697 mp

Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; Str. Unirii nr. 76

71.000

23

107620

8.29.08

Împrejmuire metal şi plasă

L = 175 m

Ţara: România; judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; Str. Unirii nr. 76

37.000

24

107691

8.29.08

Sediu administrativ

Clădire D + P + 3, S constr. = 450 mp, S totală = 970 mp, Sdesf. = 1.486 mp

Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; bd. Mihai Eminescu nr. 64 bis

2.587.600

25

107695

8.29.08

Sediu administrativ

Clădire D + P+ 2 + M, S constr = 275 mp, S totală = 573 mp, S desf = 1.375 mp împrejmuire, platformă betonată, reţea telecomunicaţii, apă-canal, instalaţie electrică

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; MRJ Satu Mare; str. Mircea cel Bătrân nr. 8B

1.677.040

26

107698

8.29.08

Sediu APM corp A, extindere şi modernizare laborator-corp C, clădire APM corp B

S constr = 710 mp, Clădire cărămidă

Ţara: România; judeţul: Olt; MRJ Slatina; str. Ion Moroşanu nr. 2

1.911.442

27

107701

8.29.08

Sediu administrativ, magazie de materiale, garaj

Clădire, P+2 S construcţie = 838,7 mp, Sanexe = 24,25 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea; Str. 14 Noiembrie nr. 5

694.375

28

107705

8.29.08

Clădire exploatare Dană de acostare şi laborator pentru analize apă

2 clădiri P, S. clădiri = 66, 22 mp, Sanexe = 2,25 mp, Lgard = 128 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea nr. -; Zona industrială de Est

51.491

29

107708

8.29.08

Sediu administrativ

Clădire P + 2, S cons = 154 mp, S desf. = 410 mp, S totală = 496,10 mp

Ţara: România; judeţul: Maramureş; MRJ Baia Mare; str. Iza nr. 1A

1.501.350

30

107711

8.29.08

Sediu administrativ

Clădire S+P+2 S cons = 250 mp, S desf = 1.042 mp

Ţara: România; judeţul: Sălaj; MRJ Zalău; Str. Parcului nr. 2

2.033.500

31

107716

8.28.03

Clădire + laborator + platformă + garaj

Clădire P + 1 în bloc cu 6 nivele, S constr. = 90, 63 mp, S platformă = 130 mp

Ţara: România; judeţul: Brăila; MRJ Brăila; Bd. Independenţei nr. B

1.106.700

32

107754

8.28.03

Sediu laboratoare şi dispecerat

Clădire S + P+1 + M, S constr. = 483 mp, S desf = 1.621 mp, Scurte = 1.200 mp

Ţara: România; judeţul:Harghita; MRJ Miercurea-Ciuc; Str. Marton Aron nr. 43

1.903.812

33

107755

8.28.03

Laborator

Clădire P + M, S constr = 53 mp, S desf. = 96 mp, Scurte = 1.500 mp

Ţara: România; judeţul: Harghita; oraşul Cristuru Secuiesc nr. 133

29.272

34

107757

8.28.03

Laborator

Clădire S + P + E, S constr. 100 mp, S desf. = 300 mp, S curte = 750 mp

Ţara: România; judeţul: Harghita; municipiul Gheorghieni nr. -; km 4

197.249

35

107761

8.29.08

Sediu APM Dâmboviţa

2 clădiri P + 2, P + 2 +M

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; Calea Ialomiţei nr. 1

1.595.683

36

107763

8.29.08

Sediu APM

Clădire S + P + 2 S const = 622,5 mp, S desf. = 1.500 mp, S tot = 2.500 mp

Ţara: România; judeţul: Suceava; MRJ Suceava; Str. Bistriţei nr. 1

3.236.000

37

107771

8.28.03

Laborator

Clădire P + 1, S constr. = 450 mp, S teren = 2.000 mp

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; MRJ Călăraşi; şos. Chiciu nr. 2

2.215.000

38

107772

8.29.08

Teren destinaţie sediu

S = 722 mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea nr.

259.186

39

107891

8.29.08

Sediu şi laborator

Clădire S+P+3, S desf = 1.703 mp, S teren = 1.432 mp

Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Hipodromului nr. 2A

3.658.277

40

116005

8.29.08

Sediu şi laborator

Clădire S teren = 389,04 mp, S desf = 725,9 mp

Ţara: România; judeţul: Constanţa; MRJ Constanţa, Str. Unirii nr. 23

3.497.456

41

116016

8.29.08

Sediu dispecerat şi laborator

Clădire S+P+3, blocuri din beton monolit şi prefabricate BCA, S constr = 577 mp, S desf = 1.600 mp, Stotală = 1.277 mp

Ţara: România; judeţul: Vâlcea;MRJ Râmnicu Vâlcea; str. Remus Bellu nr. 6

2.071.735

42

117201

8.29.08

Clădire administrativă şi laborator

clădire S-P+2+M, S const = 297 mp, S desf = 957,38 mp, S utilă = 832,50 mp

Ţara: România; judeţul: Braşov; MRJ Braşov; Str. Politehnicii nr. 3

1.181.200

43

145301

8.29.08

Imobil Tisovita

Clădire P+1, S constr = 270 mp, S desf = 582 mp, S totală teren = 1.800 m

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; comuna Dubova; satul Tisovita

29.214

44

149631

8.29.08

Sediu APM

Clădire D+P+2+M S. teren = 2.400 mp, S costr = 325,7 mp, S desf = 1.352 mp, Extindere/2008, tip P+2E Sc = 108 mp S des = 324 mp, Dimensiunile actuale ale sediului Sc = 433,70 mp S des = 1.676 mp

Ţara: România judeţul: Teleorman; MRJ Alexandria; Str. Dunării nr. 1

2.424.385

45

149632

8.28.03

Sediu laboratoare Mediaş

Clădire tip P, S = 144,96 mp

Ţara: România judeţul: Sibiu; municipiul Mediaş, Str. Nucului nr. 7

193.100

46

149634

8.29.08

Sediu ARPM

Clădire S constr = 1.541,52 mp, Steren = 1.305,12 mp

Ţara: România judeţul: Galaţi; municipiul Galaţi, Str. Regimentului 11 S nr. 2

2.801.860

47

149635

8.29.08

APM Vrancea

Clădire sediu, anexa corp 2, sală de şedinţe

Ţara: România judeţul: Vrancea; MRJ Focşani, str. Dinicu Golescu nr. 2

402.000

48

149636

8.29.08

Platformă betonată Dană de acostare

S constr. = 575 mp

Ţara: România judeţul: Tulcea; MRJ Tulcea nr. Zona industrială de Est

56.236

49

149637

8.29.08

Clădire sediu II

S. constr = 125,03 mp, S teren = 423,25 mp, Lîmprej = 64 ml

Ţara: România, judeţul: Vrancea; MRJ Focşani, Piaţa Victoriei nr. 5

371.400

50

149639

8.29.08

Sediu APM Bihor

Clădire P+3+M, S constr = 400 mp, S desf = 1.460 mp

Ţara: România, judeţul: Bihor; MRJ Oradea, bd. Dacia nr. 25A

4.044.974

51

149640

8.29.08

Teren

S = 1.000 mp

Ţara: România, judeţul: Bihor; MRJ Oradea; bd. Dacia nr. 25

358.984

52

149659

8.29.08

Teren INC - DPM - Sibiu

Suprafaţa = 2.136 mp

Ţara: România judeţul: Ilfov, comuna Glina nr.

382.500

53

149660

8.29.08

Sediu INCDPM Sibiu

Clădire, ateliere, magazii, S constr. = 436 mp

Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Autogării nr. 14

40.712

54

149661

8.29.08

Sediu INCDPM Sibiu

Clădire stand probe limnigrf, S constr = 124 ml

Ţara: România; judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Autogării nr. 14

168.788

55

149662

8.29.08

Sediu INCDPM Sibiu

Corp laboratoare şi ateliere,Bazin tratare, S constr = 292 mp

Ţara: România;judeţul: Sibiu; MRJ Sibiu; Str. Autogării nr. 14

28.698

56

149904

8.29.08

Platformă meteo

Clădire tip P S constr = 20 mp

Ţara: România; judeţul: Bihor; Stâna de Vale nr.

11.961

57

154580

8.29.08

Teren

S = 109,53 mp

Ţara: România; judeţul: Tulcea; satul Sfântu Gheorghe nr. 294

4.843

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 539 din data de 20 iulie 2015