HOTĂRÂRE nr. 1289 din 18 decembrie 2012 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 4 ianuarie 2013