DECRET nr. 822 din 9 noiembrie 2015 pentru constatarea vacanţei unei funcţii de membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), ale art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului interimar,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se ia act de demisia domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 836 din data de 9 noiembrie 2015