ORDIN nr. 741 din 23 august 2016 privind mandatarea Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. de a modifica preţurile unitare ale contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, pentru anul XIII de contract, şi de a semna actul adiţional în acest sens
În temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 1.501/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2004 privind aprobarea contractului de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel încheiat între Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. şi Societatea "ALSTOM Transport" - S.A. şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se mandatează Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti "Metrorex" - S.A. să semneze Actul adiţional la contractul de mentenanţă de material rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel nr. 91/2003, având ca obiect modificarea valorică a preţului unitar care intră în compunerea anuală a preţului mentenanţei, ca efect al aplicării prevederilor contractuale referitoare la actualizare, pentru anul XIII contractual, respectiv anul 2016, astfel cum părţile au consemnat în Procesul-verbal nr. M.05.02.02/610 din 8 august 2016, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul transporturilor,

Petru Sorin Buşe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 685 din data de 5 septembrie 2016