DECIZIE nr. 193 din 22 aprilie 2013 privind numirea domnului Doru Dumitrescu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne
În temeiul art. 15 lit. d) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Doru Dumitrescu se numeşte în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 231 din data de 22 aprilie 2013