RAPORT nr. 12426 din 30 octombrie 2013 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu completările ulterioare, şi cu Planul de control pe anul 2013, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 15 octombrie-25 octombrie 2013 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova pentru anul 2012.
Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Prahova au totalizat 1.853.224,88 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 1.654.176,00 lei, din donaţii în sumă de 199.023,00 lei şi din alte surse de venit în sumă de 25,88 lei.
Nu au fost constatate încălcări ale legislaţiei în vigoare cu privire la finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 732 din data de 28 noiembrie 2013