RECTIFICARE din 27 august 2015 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 20 august 2015
La Hotărârea Guvernului nr. 636/2015 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 20 august 2015, se face următoarea rectificare:
- în anexă, la poziţia 108, în coloana "Judeţul", în loc de: "Hunedoara" se va citi: "Harghita".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 27 august 2015