DECRET nr. 260 din 5 martie 2014 pentru numirea unui membru al Guvernului şi desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 106 şi art. 107 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 9 alin. (2) şi art. 10 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului domnul Gabriel Oprea, ministru al afacerilor interne.
Art. 2
La data prezentului decret încetează efectele Decretului nr. 17/2014 pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 23 ianuarie 2014.
Art. 3
Se desemnează domnul Gabriel Oprea, ministru al afacerilor interne, ca viceprim-ministru interimar.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 161 din data de 5 martie 2014