ORDIN nr. 1377 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 11.330 din 3 noiembrie 2015 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, republicată,
ţinând cont de Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru recoltarea, controlul, prelucrarea, stocarea şi distribuirea sângelui uman şi a componentelor sanguine şi de modificare a Directivei 2001/83/CE,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
1.Articolul 3 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 608/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane din ori în alte ţări, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 14 mai 2013, se modifică după cum urmează:
"Art. 3
(1) Prezentul ordin nu se aplică pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine umane destinate altor domenii decât cel terapeutic.
(2) Importul de sânge şi componente sanguine umane se poate face din statele membre ale Uniunii Europene.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) importul de sânge şi componente sanguine umane se poate face şi din ţări terţe, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti asigurându-se că sistemul de identificare a donatorilor ce trebuie pus în aplicare de centrele de transfuzie sanguină permite un nivel echivalent de trasabilitate.
(4) Nu se acceptă importul de sânge şi de componente sanguine umane dacă în statul de unde se importă există focare sau epidemii de infecţii transmisibile prin sânge."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 822 din data de 4 noiembrie 2015