ORDIN nr. 1091 din 12 noiembrie 2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII MOLDOVA I.F.N. - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII MOLDOVA I.F.N. - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisoarea înregistrată la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere sub numărul 15.995 din 27 octombrie 2014, şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 27/2014 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a SOCIETĂŢII DE INVESTIŢII MOLDOVA I.F.N, - S.A., cu sediul în Iaşi, Şoseaua Naţională nr. 57, bl. A1, judeţul Iaşi, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J22/1930/2004, cod unic de înregistrare 16764233, înscrisă în Registrul general al instituţiilor financiare nebancare cu nr. RG-PJR-24-080155, la secţiunea h) "Leasing financiar".
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 25 noiembrie 2014