ORDIN nr. 780 din 12 iulie 2016 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare
În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor pentru ascensoare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului industriilor şi resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la ascensoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 19 mai 2003, cu modificările ulterioare.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri,

Costin Grigore Borc

ANEXĂ: LISTA standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la ascensoare sub incidenţa Directivei 2014/33/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 de armonizare a legislaţiilor statelor membre referitoare la ascensoare şi la componentele de siguranţă pentru ascensoare, în conformitate cu OJ C 138/20.04.2016

Nr. crt.

Indicativ standard

Titlu standard

Standard înlocuit

Data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

1

SR EN 81-20:2015

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru persoane şi de materiale. Partea 20: Ascensoare pentru persoane şi ascensoare pentru persoane şi materiale

SR EN 81-1+A3:2010; SR EN 81-2+A3:2010

Nota 2.1

31-08-17

2

SR EN 81-21+A1:2012

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 21: Ascensoare noi de persoane şi de materiale şi persoane în clădiri existente

  

3

SR EN 81-22:2014

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare pentru transportul persoanelor şi materialelor. Partea 22: Ascensoare electrice cu cale înclinată

  

4

SR EN 81-28:2004

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Ascensoare de persoane şi de materiale. Partea 28: Alarmă la distanţă pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de materiale

  

5

SR EN 81-50:2015

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinări şi încercări. Partea 50: Reguli de proiectare, calcule, examinări şi încercări ale componentelor ascensoarelor

SR EN 81-1+A3:2010; SR EN 81-2+A3:2010

Nota 2.1

31-08-17

6

SR EN 81-58:2004

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Examinare şi încercări. Partea 58: Încercarea de rezistenţă la foc a uşilor de palier

  

7

SR EN 81-70:2004

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane, inclusiv persoane cu handicap

  

8

SR EN 81-70:2004/A1:2005

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Partea 70: Accesibilitate în ascensoare pentru persoane, inclusiv persoane cu handicap

Nota 3

 

9

SR EN 81-71+A1:2007

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 71: Ascensoare rezistente la acte de vandalism

  

10

SR EN 81-72:2015

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoare de persoane şi ascensoare de persoane şi materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri

SR EN 81-72:2004

Nota 2.1

31-08-17

11

SR EN 81-73:2005

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 73: Funcţionarea ascensoarelor în caz de incendiu

  

12

SR EN 81-77:2014

Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii particulare pentru ascensoarele de persoane şi ascensoarele de persoane şi materiale. Partea 77: Ascensoare supuse condiţiilor seismice

  

13

SR EN 12016:2013

Compatibilitate electromagnetică. Standard gamă de produse pentru ascensoare, scări şi trotuare rulante. Imunitate

  

14

SR EN 12385-3+A1:2008

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 3: Informaţii pentru utilizare şi pentru mentenanţă

  

15

SR EN 12385-5:2003

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare

  

16

SR EN 12385-5:2003/AC:2006

Cabluri de oţel. Securitate. Partea 5: Cabluri cu toroane pentru ascensoare

  

17

SR EN 13015+A1:2008

Mentenanţa ascensoarelor şi scărilor rulante. Reguli pentru elaborarea instrucţiunilor de mentenanţă

  

18

SR EN 13411-7+A1:2009

Accesorii de capăt pentru cabluri din sârmă de oţel. Securitate. Partea 7: Papuc simetric pentru fixarea capetelor de cablu

  
Nota 1: În general, data încetării prezumţiei de conformitate va fi data retragerii ("dow") stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenţia utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepţionale.
Nota 2: Standardul nou (sau modificat) are aceeaşi sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.
Nota 3: În cazul modificărilor, standardul de referinţă este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, şi noua modificare menţionată. Prin urmare, standardul înlocuit se compune din EN CCCCC:YYYY şi modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menţionată. La data menţionată standardul înlocuit încetează să confere prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 548 din data de 20 iulie 2016