ACTUL din 15 aprilie 2013 - CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Croaţilor din România
1.Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2012 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

Denumirea/Numele şi prenumele

Sediul/Domiciliul

Naţionalitatea/ Cetăţenia

Act de identitate seria şi nr.

CUI

Valoarea (lei)

Felul donaţiei

Data

AGROCHEM - MAKS D.O.O.

Kneza Borne 14 Zagreb - Croaţia

-

-

 

22.732,27

euro

17 octombrie 2012

TOTAL:

22.732,27

2.Cuantumul total al veniturilor din alte surse în anul 2012: 21.138,06 lei.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 211 din data de 15 aprilie 2013