ORDIN nr. 126 din 29 iulie 2015 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) şi m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organ zarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice, conform anexei nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare sunt prevăzute în anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform anexei nr. 1.c, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4
Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente activităţii de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat, realizată de Societatea Comercială MĂCIN GAZ-S.R.L. pentru anul 2015, sunt prevăzute în anexa nr. 1.d, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 6
(1)Se aprobă preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială MĂCIN GAZ-S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 7
Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 8
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 17 octombrie 2014, cu modificările ulterioare.
Art. 9
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 august 2015.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1a: Venitul reglementat unitar, venitul total unitar pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi rata de creştere a eficienţei economice pentru Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

14.765

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

28,76

Venitul total unitar

lei/MWh

32,19

Rata de creştere a eficienţei economice

 

- 0,24%

ANEXA nr. 1b: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

15.400

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

30,02

Venitul total unitar

lei/MWh

33,31

ANEXA nr. 1c: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru al treilea an al celei de-a treia perioade de reglementare pentru Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.

Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

 

Cantitatea de energie distribuită în 2015

MWh

16.020

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

29,35

Venitul total unitar

lei/MWh

36,96

ANEXA nr. 1d: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru anul 2015

Activitatea da furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2015

MWh

12.721

Venitul reglementat unitar

lei/MWh

4,30

Venitul total unitar

lei/MWh

4,57

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.

Categoria de clienţi

lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

37,61

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

35,68

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

34,77

ANEXA nr. 3: Preţurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici

Categoria de clienţi

lei/MWh

B. Clienţi conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

127,20

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

125,03

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 30 iulie 2015