HOTĂRÂRE nr. 781 din 10 septembrie 2014 privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei şi a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina) şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
având în vedere aspectele convenite prin Acordul încheiat între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, prin schimb de note verbale, din datele de 31 august 2012 şi, respectiv, 11 septembrie 2012, privind deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei între localităţile Vicovu de Sus (România) şi Krasnoilsk (Ucraina),
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă deschiderea punctului de trecere a frontierei pentru traficul internaţional de persoane şi a Biroului Vamal de Frontieră Vicovu de Sus (România) - Krasnoilsk (Ucraina), după următorul regim: trafic pietonal şi rutier până la 3,5 tone, fără marfă, cu program de funcţionare între orele 8,00-20,00.
(2)Punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal prevăzute la alin. (1) se dau în folosinţă după realizarea infrastructurii şi asigurarea utilităţilor necesare în vederea desfăşurării în bune condiţii a traficului de frontieră.
Art. 2
(1)Ministerele şi alte autorităţi publice cu atribuţii la trecerea frontierei asigură, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat potrivit legii, posturile necesare pentru efectuarea controlului pentru trecerea frontierei de stat.
(2)Spaţiile, utilate corespunzător, pentru desfăşurarea activităţii de control la punctul de trecere a frontierei între localităţile Vicovu de Sus (România) şi Krasnoilsk (Ucraina) se asigură cu titlu gratuit de către administratorul imobilului în care funcţionează punctul de trecere a frontierei, conform legii.
(3)Costurile cu utilităţile aferente se achită de către administratorul imobilului şi se recuperează de la fiecare instituţie în parte, pe bază de protocol, în condiţiile legii.
Art. 3
Cheltuielile de personal, pentru dotări şi alte amenajări specifice se suportă de fiecare ordonator principal de credite pentru instituţiile care desfăşoară activităţi în punctul de trecere a frontierei, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în creditele bugetare anuale aprobate, potrivit legii.
Art. 4
Personalul, spaţiile şi dotările pentru desfăşurarea activităţii în punctul de trecere a frontierei şi biroul vamal, la momentul înfiinţării, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5
Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
"(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice este de 27.116, inclusiv preşedintele, vicepreşedinţii şi posturile aferente cabinetelor demnitarilor."
2.La anexa nr. 8, la punctul I, numărul criteriu 2, poziţia 2.2 "Direcţiile regionale vamale", rândurile 3 şi 10 vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăţi)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)

 

"2.2. Direcţiile regionale vamale

autoturism operativ (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii)

55

350

..................................

autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 şi 90 km faţă de localitatea de referinţă (transport valori, bunuri confiscate, personal operativ)

12

500"

-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Departamentul pentru Proiecte de infrastructură, Investiţii Străine,

Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei,

protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: Personalul, spaţiile şi dotările necesare Poliţiei de frontieră pentru punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus, judeţul Suceava
1.Infrastructura exterioară
a)Infrastructura rutieră:
-2 artere de control pentru fiecare sens (CD, UE/EEA+CH - cars, All Passports - cars);
- zonă de întoarcere pentru vehicule în situaţia refuzului intrării;
- zonă separată pentru controlul amănunţit al vehiculelor.
b)Cabine de control:
- 3 cabine de control, din care 1 cabină dublă între cele 2 sensuri şi 2 cabine cu un singur post.
c)împrejmuire şi supraveghere perimetrală:
- gard de separare a fluxurilor de intrare/ieşire;
- gard perimetral suficient de înalt şi cu sisteme antiescaladare;
- bariere la intrarea în punctul de trecere frontieră - PTF, fixate pe axul drumului şi care să fie acţionate din cabina de control acces în afara programului de funcţionare;
- cabină control acces în PTF la intrare şi la ieşire;
- sistem de supraveghere perimetral;
- sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere;
- sistem semaforizat cu bariere duble pentru încadrarea vehiculului la control.
d)Semnalizare/Presemnalizare:
- panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;
- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri în faţă;
- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).
2.Spaţii interioare
- o încăpere pentru şeful punctului de trecere a frontierei;
- o încăpere pentru dispecerat şi pentru monitorizarea sistemelor de supraveghere video de la nivelul punctului de trecere a frontierei;
- o încăpere pentru intervievarea persoanelor, eliberarea de formulare;
- o cameră tehnică cu facilităţile necesare (servere);
- o încăpere pentru biroul criminalistic (linia a II-a control documente) cu vizibilitate directă către fluxul de pasageri (linia de control, pe partea sensului de intrare) şi o încăpere pentru pregătirea personalului turei;
- o încăpere pentru persoanele reţinute;
- încăperi pentru persoanele cărora li se refuză intrarea, în funcţie de sex;
- seifuri metalice-confecţii metalice în funcţie de specific - punct pentru păstrarea vizelor şi ştampilelor de intrare/ieşire
- mobilier pentru fiecare încăpere, conform destinaţiei acesteia.
3.Echipamente tehnice şi IT
a)Linia I de control:
- 4 staţii de lucru cu acces la baze de date în cabinele de control;
- 4 UPS;
- 4 ştampile de trafic (2 pentru ieşire, 2 pentru intrare);
- 4 staţii radio portabile;
- 4 lămpi UV fixe;
- 4 aparate de detecţie a falsurilor, cu filtre de lumină şi lupă;
- 4 dokubox;
- 4 lanterne;
- o trusă narcotest;
- 2 seturi oglinzi control autovehicul;
- 4 minikituri pentru examinarea documentelor care conţin: minimicroscop cu sursă de lumină care măreşte de 30 de ori, lampă retroreflectivă, lupă gradată care măreşte de 8 ori, lampă portabilă cu lumină albă şi UV, suport de plastic gradat pentru măsurarea unghiurilor şi distanţelor şi pensetă de oţel;
- 4 cititoare optice fixe pentru documente;
- 4 telefoane interior;
- 1 trusă pentru identificarea şi testarea stupefiantelor;
- 2 detectoare CO2;
- 2 detectoare radiaţii;
- 1 endoscop;
- câte un post telefonic pentru fiecare cabină de acces în PTF.
b)Linia a II-a de control şi sala de pregătire:
- 3 staţii de lucru pentru acces baze de date;
- 3 UPS;
- 1 scanner de mare viteză tip Kodak - scanner documente minori;
- 1 telefon/fax;
- 1 telefon de interior;
- 1 imprimantă;
- 1 sistem de amprentare EURODAC;
- 1 comparator videospectral;
- 1 stereomicroscop;
- 1 cititor documente;
- trusă criminalistică;
- complet echipamente SNIV (furnizate de către Ministerul Afacerilor Externe).
c)Dispecerat:
- 1 staţie de lucru;
- UPS;
- telefax;
- staţie TETRA fixă;
- 1 scanner;
- 1 aparat de multiplicat xerox;
- 1 telefon interior.
d)Şef PTF:
- 1 staţie de lucru;
- 1 UPS,
- 1 telefon interior.
e)Camera tehnică:
- 1 RACK minimum 12 U;
- 1 UPS;
- aparat aer condiţionat.
4.Personal
- 37 de poliţişti de frontieră:
-- 1 ofiţer şef de punct;
-- 4 ofiţeri;
-- 32 de agenţi.
ANEXA nr. 2: Personalul, spaţiile şi dotările necesare Biroului vamal de control şi vămuire pentru punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus, Judeţul Suceava
CAPITOLUL A: Infrastructură
a)De comunicaţii voce/date (comunicaţii radio - STS, bucle alternative, switch-uri, routere, UPS-uri, aparate telefonice)
b)Spaţii:
1.interioare:
- birou şef birou vamal;
- birou tură operativă;
- birou arhivă;
- birou financiar-contabilitate;
- 1 cameră cazare;
- casierie;
2.tehnice:
- 1 cameră pentru centrala termică:
- 1 cameră grup electrogen.
c)Cabine de control:
- 2 pe sensul de intrare (cabină dublă);
- 2 pe sensul de ieşire (cabină dublă).
d)Semnalizare/Presemnalizare:
- panou de semnalizare care să marcheze intrarea în România, stat membru al Uniunii Europene;
- panouri electronice pentru presemnalizarea tuturor fluxurilor de pasageri, cu cel puţin 75 metri în faţă;
- panouri electronice deasupra fiecărei artere pentru semnalizarea fluxurilor de călători, potrivit prevederilor anexei III la Regulamentul (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen).
e)Împrejmuire şi supraveghere perimetrală:
- sistem de supraveghere perimetral;
- sistem de supraveghere video care să acopere întreaga suprafaţă a punctului de trecere;
- sistem semaforizat cu bariere duble pentru încadrarea vehiculului la control.
CAPITOLUL B: Echipamente
1.6 unităţi de staţii de lucru şi periferice aferente şi echipamente necesare interconectării acestora în reţea (LAN) în scopul utilizării aplicaţiilor informatice din SIIV;
2.2 imprimante;
3.1 aparat tip FAX;
4.1 echipament de scanare documente;
5.echipamente şi dotări necesare controlului vamal fizic:
- 1. 4 truse de scule;
- 2. 4 bucăţi maşini de găurit;
- 3. 4 bucăţi de flexure;
- 4. 4 sisteme de control oglinzi;
- 5. 12 lanterne;
- 6. 4 truse de control antidrog;
- 7. 4 lămpi ultraviolete;
- 8. 1 echipament de montare/demontare anvelope;
- 9. 40 de recipiente prelevare probe;
- 10. 1 sondă pentru controlul mărfurilor în vrac şi în stare lichidă;
6.echipamente de control nedistructiv:
- 1. 1 videoendoscop;
- 2. 1 echipament detecţie documente false;
- 3. 1 aparat de control nedistructiv cu raze X pentru bagaje mari, colete şi paleţi;
7.echipaj canin specializat în control antitabac;
8.2 containere necesare păstrării bunurilor reţinute, a bunurilor devenite proprietatea statului;
9.6 birouri;
10.12 scaune;
11.1 fişet metalic pentru păstrarea documentelor clasificate;
12.1 seif pentru păstrarea sumelor şi metalelor preţioase reţinute sau confiscate în cadrul controlului vamal de frontieră;
13.1 autovehicul operativ pentru structurile vamale situate între 5 şi 90 km faţă de localitatea de referinţă (1 microbuz - 7 + 1 locuri);
14.1 autoturism operativ (supravegheri, însoţiri, controale, investigaţii).
CAPITOLUL C: Servicii
1.de curăţenie şi salubrizare în incinta biroului vamal de frontieră;
2.de punere în funcţiune şi de întreţinere a instalaţiilor de termoficare, electrice şi sanitare;
3.de mentenanţă a sistemelor informatice şi a sistemelor de supraveghere şi de semnalizare.
CAPITOLUL D: Personal
- 14 lucrători vamali, din care:
-- 1 şef birou vamal;
-- 13 funcţii publice teritoriale specifice de execuţie;
-- 2 posturi personal contractual.
ANEXA nr. 3: Spaţiile şi dotările necesare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - CNADNR - S.A. pentru punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus, Judeţul Suceava
a)Container de culoare albastra, racordat la reţeaua electrică
b)2 unităţi complete PC, inclusiv imprimante de mare viteză
c)2 UPS
d)1 aparat telefonic
e)1 copiator
f)2 birouri cu 4 scaune
g)2 dulapuri cu rafturi
h)Acces internet
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 12 septembrie 2014