HOTĂRÂRE nr. 23 din 11 septembrie 2012 pentru aprobarea Normei nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat
Ţinând seama de Nota de fundamentare a Serviciului actuariat, înregistrată la Direcţia secretariat cu nr. 263 din 24 august 2012,
având în vedere prevederile art. 112 alin. (5) lit. b), art. 134 alin. (3), art. 135 alin. (2) şi art. 138 alin. (5) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 16 alin. (1), art. 21, 211, 22, art. 23 lit. f) şi art. 24 lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:
Art. 1
Se aprobă Norma nr. 13/2012 privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Ion Giurescu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 26 septembrie 2012