ORDIN nr. 2722 din 18 decembrie 2012 pentru acreditarea Colecţiei publice universitare cu profil general arheologie din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
În conformitate cu prevederile art. 12 din Criteriile şi normele de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.057/2007,
în baza Hotărârii Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor nr. 4.491 din 27 noiembrie 2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 18 alin. (4) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
Se acreditează Colecţia publică universitară cu profil general arheologie din cadrul Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Puiu Haşotti

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 47 din data de 22 ianuarie 2013