ORDIN nr. 4141 din 30 decembrie 2015 privind completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
În temeiul prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- După codul 55 "Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor" se introduc două noi coduri, codurile 56 şi 57, cu următorul cuprins:

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plăţii salariilor

"56

Academia Oamenilor de Ştiinţă

12

57

Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic

10"

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 6 din data de 6 ianuarie 2016