ORDIN nr. M.92 din 17 septembrie 2008 pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate
Pentru aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate"*), care face parte integrantă din prezentul ordin.
*)Se publică forma declasificată a Ordinului ministrului apărării nr. M.S. 92/2008, care conţine completările şi modificările dispuse prin ordinele ministrului apărării naţionale nr. M.S. 50/2009, M.17/2012, care nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi M.72/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 19 iulie 2012.
Art. 2
(1)Ordinul intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2008.
(2)La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă "R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate", aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.42/2000, cu modificările şi completările ulterioare**).
**)Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.42/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
Art. 3
Ordinul va fi tipărit şi difuzat de către Direcţia operaţionalizare, generare şi evaluare forţe din Statul Major General până la unităţi, instituţii şi formaţiuni militare.
-****-

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Meleşcanu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 815 din data de 5 decembrie 2012