ORDIN nr. 3568/C din 25 noiembrie 2013 privind stabilirea datei punerii în funcţiune a Tribunalului Specializat Bucureşti
Văzând Hotărârea a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.295 din 19 noiembrie 2013, ţinând seama de dispoziţiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (2), art. 37, art. 135 alin. (1), art. 142 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul justiţiei emite următorul ordin:
Art. 1
La data de 1 martie 2014, în municipiul Bucureşti începe să funcţioneze Tribunalul Specializat Bucureşti.
Art. 2
Până la data prevăzută la art. 1 se efectuează toate demersurile legale necesare în vederea operaţionalizării Tribunalului Specializat Bucureşti.
Art. 3
Domeniile în care va funcţiona şi statul de funcţii al "Tribunalului Specializat Bucureşti" se stabilesc până la data de 15 ianuarie 2014, în condiţiile legii.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 5
Direcţia resurse umane, Direcţia financiar - contabilă, Direcţia elaborare acte normative şi Direcţia investiţii din cadrul Ministerului Justiţiei, Tribunalul Bucureşti şi Curtea de Apel Bucureşti duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
-****-

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 727 din data de 26 noiembrie 2013