HOTĂRÂRE nr. 1021 din 24 octombrie 2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Rusu Emilian.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 727 din data de 26 octombrie 2012