DECIZIE nr. 13 din 22 ianuarie 2014 privind numirea doamnei Delia Popescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României
Având în vedere propunerea formulată de ministrul pentru societatea informaţională,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Delia Popescu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei pentru Agenda Digitală a României.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 58 din data de 23 ianuarie 2014