DECIZIE nr. 10 din 4 ianuarie 2013 privind eliberarea domnului Andrei George Creci din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbţie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Andrei George Creci se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 4 ianuarie 2013