ORDIN nr. 1397 din 30 septembrie 2014 pentru publicarea acceptării rectificărilor aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014
Având în vedere Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.351/2012 pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.200(62) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 15 iulie 2011,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se publică rectificările aduse Rezoluţiei MEPC.200(62) prin documentul PMP.1/Circ.200 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 27 iunie 2014, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor,

Marius Mitică Mărgărit,

subsecretar de stat

Organizaţia Maritimă Internaţională
PMP.1/Circ.200
27 iunie 2014
- ANEXA IV FACULTATIVĂ
RECTIFICĂRI ale erorilor editoriale din textul amendamentelor din 2011 la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (prevederi referitoare la zona specială şi desemnarea Mării Baltice ca zonă specială în temeiul anexei IV la MARPOL) (MEPC.200(62))
Secretarul general al Organizaţiei Maritime Internaţionale are onoarea să se refere la copia certificată a amendamentelor la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (MARPOL), adoptate de Comitetul pentru protecţia mediului marin (Rezoluţia MEPC.200(62)). O copie a textului certificat este disponibilă pe IMODOCS în secţiunea referitoare la tratate.
De la difuzarea copiei certificate s-a atras atenţia secretarului general cu privire la erorile editoriale din textele în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă şi spaniolă ale amendamentelor, care au fost rectificate după cum urmează:
1.la amendamentul nr. 1, numerotarea "5 bis", "7 bis" şi "7 terţ" se înlocuieşte cu numerotarea "6", "9" şi, respectiv, "10", iar la sfârşitul părţii introductive se adaugă cuvintele "şi paragrafele existente se renumerotează corespunzător";
2.la amendamentul nr. 3, paragraful 3, numerotarea "a)" şi "b)" se înlocuieşte cu numerotarea ".1" şi, respectiv, ".2", iar în noile subparagrafe .1 şi .2, numărul "12 bis" se înlocuieşte cu numărul "13"; şi
3.la amendamentul nr. 4, numerotarea "12 bis" se înlocuieşte cu numerotarea "13", iar la sfârşitul părţii introductive se adaugă cuvintele: "şi regula 13 existentă se renumerotează regula 14".
Guvernele sunt invitate să ia notă de erorile sus-menţionate şi să facă rectificările necesare în copiile lor certificate ale amendamentelor.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 800 din data de 3 noiembrie 2014