ORDIN nr. 46 din 26 martie 2014 pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
1.Art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 46
Beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine:
a) personalul Ministerului Afacerilor Interne, pe timpul cât se află în interesul serviciului, în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea ori îşi are domiciliul, pe baza ordinului de serviciu/similar sau unui alt document de serviciu;
b) personalul Ministerului Afacerilor Interne care nu are domiciliul, locuinţă proprietate personală, nu a primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care, după caz, nu beneficiază, el sau soţul/soţia, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcţie;
c) membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;
d) membrii delegaţiilor străine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Afacerilor Interne."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 222 din data de 28 martie 2014