ACT ADIŢIONAL din 12 decembrie 2014 pe anul 2014 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.
Încheiat între:
Ministerul Transporturilor, în numele statului şi
Societatea Comercială INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L., denumită în continuare Interregional Călători, în calitate de operator de transport feroviar, în concordanţă cu prevederile art. 38 şi art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avându-se în vedere dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului.
Părţile convin să încheie prezentul act adiţional, cu respectarea prevederilor art. 14 din Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORII - S.R.L., după cum urmează:
Articol unic
Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al Societăţii Comerciale INTERREGIONAL CĂLĂTORI, prevăzut în anexa nr. III la Hotărârea Guvernului nr. 455/2014, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 11, alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Valorile compensaţiei acordate conform pct. 1, pentru pachetul minim social aprobat, sunt următoarele:
a) pentru trenurile Interregio, 58,097 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km;
b) pentru trenurile Regio, 254,301 lei pe mia de călători-km şi 18.394,76 lei pe mia de tren-km."
2.Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice al S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act adiţional.
3.Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice al S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul act adiţional.
4.Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice al S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul act adiţional.
5.Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice al S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul act adiţional.
6.Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice al S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L. pentru perioada 2014-2015 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul act adiţional.
7.Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul act adiţional.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

S.C. INTERREGIONAL CĂLĂTORI - S.R.L.

Director general,

Ramona Frăţilă

ANEXA nr. 1: Principalii indicatori cantitativi şi calitativi ai activităţii de transport feroviar de călători
(- Anexa nr. 1 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al INTERREGIONAL CĂLĂTORI)

Indicatorul 2014

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Tren-km (mii)

-

1.232

1.232

Călători-km (mii)

-

26.466

26.466

ANEXA nr. 2: Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă pachetul minim social pe anul 2014, care fac obiectul contractelor de servicii publice
(- Anexa nr. 2 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al INTERREGIONAL CĂLĂTORI)
Trenuri cu circulaţie regulată
Secţii interoperabile

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

1

Bistriţa Nord - Cluj Napoca

119,00

regio

Z

185

6

714,00

132.090,00

regio

Z

180

4

476,00

85.680,00

Total

6

1.190,00

217.770,00

TOTAL tren - km Secţii interoperabile

1.190,00

217.770,00

Secţii neinteroperabile (închiriate)

Nr. crt.

Ruta de circulaţie

Distanţa

(km.)

Rang tren

Regim de circulaţie

Nr. zile circ/an

Nr. tren/zi

Tren km/zi

(col2xcol6)

Tren km/an

(col5xcol7)

0

1

2

3

4*

5

6

7

8

2

Holod - Oradea

94,30

regio

Z

365

4

377,20

137.678,00

Total

4

377,20

137.678,00

3

Holod - Salonta

55,10

regio

A

252

2

110,20

27.770,40

Total

2

110,20

27.770,40

4

Vaşcau - Holod

55,70

regio

Z

365

8

445,60

162.644,00

Total

8

445,60

162.644,00

5

Holod - Beiuş

33,30

regio

Z

185

2

66,60

12.321,00

regio

A

124

2

66,60

8.258,40

Total

4

133,20

20.579,40

6

Bistriţa Bârgăului hcv. - Bistriţa Nord

29,60

regio

Z

365

10

296,00

108.040,00

Total

10

296,00

108.040,00

7

Sărmasag - Oradea

130,10

regio

Z

365

2

260,20

94.973,00

Total

2

260,20

94.973,00

8

Marghita - Holod

162,70

regio

Z

365

2

325,40

118.771,00

Total

2

325,40

118.771,00

9

Marghita - Suplacu de Barcau

21,90

regio

Z

185

2

43,80

8.103,00

regio

A*

60

2

43,80

2.628,00

Total

2

87,60

10.731,00

10

Sărmasag - Săcuieni Bihor

86,70

regio

Z

365

3

260,10

94.936,50

Total

3

260,10

94.936,50

11

Sărmasag - Marghita

61,70

regio

Z

365

7

431,90

157.643,50

Total

7

431,90

157.643,50

12

Marghita - Săcuieni Bihor

25,00

regio

Z

365

1

25,00

9.125,00

Total

1

25,00

9.125,00

13

Şimleul Silvaniei - Sărmasag

13,30

regio

Z

365

2

26,60

9.709,00

Total

2

26,60

9.709,00

14

Cheresig - Oradea

22,60

regio

Z

185

12

271,20

50.172,00

regio

A

124

4

90,40

11.209,60

Total

16

361,60

61.381,60

TOTAL tren - km Secţii neinteroperabile (închiriate)

3.140,60

1.013.982,40

TOTAL GENERAL SERVICIU PUBLIC SOCIAL

4.330,60

1.231.752,40

LEGENDA * = Regim de circulaţie (coloana 4 din tabele)

A

Nu circulă sâmbăta, duminica şi de sărbătorile legale.

Z

Circulă zilnic.

ANEXA nr. 3: Costul prestaţiilor
(- Anexa nr. 4 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al INTERREGIONAL CĂLĂTORI)

Costurile de transport

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Suma (mii lei)

-

33.595,87

33.595,87

ANEXA nr. 4: Stabilirea nivelului de venituri prognozat pentru pachetul minim social şi politica tarifară
(- Anexa nr. 5 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al INTERREGIONAL CĂLĂTORI)

Indicatorul

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Venituri (mii lei)

-

5.214,3

5.214,3

ANEXA nr. 5: Nivelul compensaţiei de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru acoperirea diferenţei dintre nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate
(- Anexa nr. 6 la Contractul de servicii publice pentru perioada 2014-2015 al INTERREGIONAL CĂLĂTORI)
 

Trenuri Interregio

Trenuri Regio

Total

Acordată prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Ordonanţa Guvernului nr. 9/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2014 (mii lei)

-

29.388

29.388

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 934 din data de 21 decembrie 2014