DECIZIE nr. 550 din 28 septembrie 2012 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,
în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 26 septembrie 2012, prin care s-a aprobat cererea Societăţii Comerciale STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
Societatea Comercială STEMMA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 199, judeţul Cluj, număr de ordine în registrul comerţului J12/774/2012, cod unic de înregistrare 29952280/2012, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligaţia ca, în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii, să transmită certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv - domnul Neaţu Paul-Adrian, sub sancţiunea retragerii aprobării.
Art. 3
În cazul în care în termen de 3 luni de la data comunicării prezentei decizii societatea nu va transmite certificatul de calificare profesională pentru conducătorul executiv, aceasta va fi sancţionată, potrivit Legii nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.
Art. 5
Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizări şi avizări pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Constantin Buzoianu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 695 din data de 10 octombrie 2012