ORDIN nr. 3980 din 27 iunie 2013 pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Butterfly" din localitatea Voluntari
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Butterfly" din localitatea Voluntari,
În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
Art. I
1.Articolul 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.389/2012 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Butterfly" din localitatea Voluntari, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 624 din 30 august 2012, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa «Butterfly» cu sediul în localitatea Voluntari, str. Drumul Potcoavei nr. 59, judeţul Ilfov, pentru nivelul de învăţământ «preşcolar», limba de predare «română», program «normal şi prelungit»".
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 408 din data de 5 iulie 2013