ORDIN nr. 1120 din 18 iulie 2016 privind aprobarea listei membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (8) şi art. 3 alin. (3) din Normele privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003,
având în vedere art. 5 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
Se constată încetarea calităţii de membru în Comitetul pentru Audit Public Intern a următoarelor persoane:
- Voicu Diana Marielissa, numită pe poziţia de expert în sisteme informatice;
- Vatră Nicuşor, numit pe poziţia de expert în sisteme informatice;
- Magetz Magdalena, numită pe poziţia de specialist cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern;
- Popescu Maria, numită pe poziţia de director al Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern;
- Cuhutencu Ion, numit pe poziţia de specialist cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern;
- Mihăilescu Ion, numit pe poziţia de preşedinte al Camerei Auditorilor Financiari din România;
- Gisberto Alberta Georgeta, numită pe poziţia de expert în contabilitate publică;
- Bogheanu Aurelian, numit pe poziţia de specialist cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern.
Art. 2
Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin componenţa Comitetului pentru Audit Public Intern este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ: LISTA membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Calitatea

1.

Preşedinte Camera Auditorilor Financiari din România

prin efectul legii

2.

Director Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern

prin efectul legii

3.

Neamţu Horia

profesor universitar

4.

Constantin Nicolae

specialist în domeniul auditului public intern

5.

Botea Daniel

expert în domeniul juridic

6.

Gisberto Alberta

profesor universitar

7.

Bercea Florian

expert în contabilitate publică

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 565 din data de 26 iulie 2016