DECLARAŢIE nr. 1 din 8 aprilie 2014 privind susţinerea măsurilor de relaxare fiscală şi stimulare economică
Luând în considerare solicitările şi aşteptările reprezentanţilor mediului de afaceri de a se reduce presiunea fiscală şi costurile cu forţa de muncă, pentru a favoriza relansarea economiei şi reindustrializarea României, prin investiţii şi creare de locuri de muncă,
considerând în acest sens că scutirea de impozit a profitului reinvestit şi reducerea cu 5 puncte procentuale a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator sunt cele mai importante şi viabile măsuri de relaxare fiscală şi de stimulare economică a mediului privat,
luând act, cu prilejul dezbaterii economice organizate în data de 24 martie 2014 la solicitarea Grupului parlamentar al PNL, de angajamentul exprimat de prim-ministrul Guvernului României de a susţine cele două măsuri, precum şi de consensul grupurilor politice parlamentare manifestat în acest sens,
luând în considerare rolul constituţional al Parlamentului de a promova şi dezbate legi care să servească interesul public şi care să genereze creştere economică şi bunăstare pentru cetăţeni, mai ales în actuala conjunctură socioeconomică a României,
Camera Deputaţilor se pronunţă pentru adoptarea de măsuri de relaxare fiscală şi de creare a unui climat investiţional atractiv pentru mediul de afaceri, în special a măsurilor de neimpozitare a profitului reinvestit şi de reducere cu 5 puncte procentuale a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajator, care să permită aplicarea lor la 1 iulie 2014, cu respectarea angajamentelor asumate de România în faţa partenerilor internaţionali.
-****-
Această declaraţie a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2014,

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 258 din data de 9 aprilie 2014