HOTĂRÂRE nr. 354 din 11 mai 2016 pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2016
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicata, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2016, în sumă de 7.547 euro.
(2)Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, din bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii, şi se plătesc de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice.
Art. 2
(1)Cotizaţiile şi taxele pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele:
a)cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, în sumă de 1.500 euro;
b)cotizaţia de membru al organizaţiei "Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni", denumită în continuare DMOP, în sumă de 2.897 euro;
c)cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, denumit în continuare GESTM, în sumă de 900 euro;
d)taxa pentru acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în sumă de 750 euro, care se plăteşte pentru fiecare laborator acreditat.
(2)Taxa prevăzută la alin. (1) lit. d) se plăteşte în anul 2016 pentru următoarele laboratoare:
a)Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Clinic Fundeni;
b)Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. C.T. Nicolau";
c)Laboratorul clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.
(3)Cotizaţiile şi taxele prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb leu/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii, interimar,

Victor Dan Eugen Strâmbu,

secretar de stat

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 372 din data de 16 mai 2016