În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România,
Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:
Art. 1
(1)Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare regulament, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)De la data intrării în vigoare a regulamentului, acesta reprezintă procedura unică de organizare şi funcţionare internă a Colegiului Psihologilor din România.
Art. 2
(1)Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data adoptării acesteia în şedinţa Convenţiei naţionale.
(2)De la data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 şi 348 bis din 26 mai 2010.
(3)Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,

Mihai Aniţei

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 266 din data de 13 mai 2013