DECRET nr. 686 din 24 noiembrie 2014 pentru constatarea vacanţei unui post de membru al Guvernului
În temeiul prevederilor art. 85 alin. (2), art. 100 alin. (1) şi ale art. 106 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 5 şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere propunerea prim-ministrului,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se ia act de demisia domnului Teodor-Viorel Meleşcanu, ministrul afacerilor externe, şi se constată încetarea funcţiei acestuia de membru al Guvernului.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 857 din data de 24 noiembrie 2014